Κωλυσιεργία της Περιφερειακής Αρχής Θεσσαλίας, να καλύψει θέσεις ευθύνης

Καταγγέλλει το Τοπικό ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Την κωλυσιεργία εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής Θεσσαλίας, να καλύψει τις θέσεις ευθύνης σε επίπεδο Τμήματος των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων (ΠΕΜΣ), καταγγέλλει σε σχετική του αλληλογραφία το Τοπικό ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Με την αρ. 7555/29-10-18 Απόφασή του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων. Αγοραστός, ακολούθως της Ολικής Τροποποίησης – Επικαιροποίησης που επήλθε στον Οργανισμό της Π.Θ., τοποθέτησε Προϊσταμένους Τμημάτων στις ΠΕΜΣ, παραλείποντας όμως σχεδόν τα μισά εξ αυτών. Πιο συγκεκριμένα, δεκαπέντε Τμήματα των ΠΕΜΣ παραμένουν «ακέφαλα», τη στιγμή που τα «ακέφαλα» τμήματα (σε πανομοιότυπα οργανογράμματα) στην ΠΕ Τρικάλων είναι μόλις τρία και στην ΠΕ Καρδίτσας μόλις δύο, όπως μαρτυρούν οι έως τώρα σχετικές Αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί στην «Διαύγεια» της ΠΘ.
Οι εργαζόμενοι των ΠΕΜΣ, δια του συνδικαλιστικού τους οργάνου με έγγραφά τους στις 17-12-2018 και στις 11-01-2019 προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας & Σποράδων, ζήτησαν να προβούν άμεσα στην πλήρωση των εν λόγω θέσεων με βάση τα προβλεπόμενα απ’ την εθνική νομοθεσία και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, την αποτελεσματική άσκηση αρμοδιοτήτων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε συνάντηση των κκ. Πέτρου Σκάμπουρα και Ευάγγελου Κάβουρα, Προέδρου και Γεν. Γραμματέα αντιστοίχως του Τοπικού Τμήματος Μαγνησίας του Συλλόγου Εργαζομένων, με την Αντιπεριφερειάρχη στις 30-01-2019, η κα Δωροθέα Κολυνδρίνη, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του ζητήματος, δεσμεύθηκε για την άμεση πλήρωση εφτά θέσεων ευθύνης και πολύ σύντομα και τον υπολοίπων.
Ένα δεκαήμερο μετά, μόνον πέντε Τμήματα απέκτησαν Προϊστάμενο, ενώ ακέφαλα παραμένουν δεκαπέντε Τμήματα, τα εξής:
1. Προγραμματισμού της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
2. Ελέγχου Δόμησης – Τοπικό Παρατηρητήριο της Περιφερειακής Δ/νσης Ελέγχου Δόμησης
3. Εποπτείας Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Υδροοικονομίας κι Εποπτείας ΤΟΕΒ
4. Εργαστηρίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
5. Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού
6. Υγείας Ζώων, 7. Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και 8. Προστασίας Ζώων, Φαρμάκων – Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής
9. Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
10. Τουρισμού – Πολιτισμού και 11. Αθλητισμού της Δ/νσης Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού
12. Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης
13. Κ.Τ.Ε.Ο. της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών
14. Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Υγειονομικού Ελέγχου, Δημόσιας Υγείας και 15. Φαρμάκων, Φαρμακείων, Επαγγελμάτων Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,
τμήματα των οποίων αντιλαμβανόμαστε όλοι τον επιτελικό ρόλο σε μια σειρά από θέματα ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα των πολιτών της Μαγνησίας.
Μάλιστα, το Τοπικό ΔΣ των Εργαζομένων έχει ενημερώσει την Περιφερειακή Αρχή αλλά και την Διοίκηση της ΠΘ ότι ανακοινώθηκε η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής Απόφασης (της υπ’ αρ.19833/2017 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών), σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να υφίσταται οργανική μονάδα στο Δημόσιο Τομέα στην οποία δεν υπάρχει προϊστάμενος, αποτελεί δε υποχρέωση της Διοίκησης να καλύπτει τις θέσεις Προϊσταμένων με τοποθέτηση, άλλως με αυτόματη αναπλήρωση από τον αρχαιότερο, τηρουμένου του προβαδίσματος των κλάδων. Δεν νοείται με άλλα λόγια οργανική μονάδα όπου ουδείς εκτελεί χρέη Προϊσταμένου, και στην ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων δυστυχώς υπάρχουν δεκαπέντε τέτοια Τμήματα (τα δέκα εξ αυτών κανονικώς στελεχωμένα, που παράγουν έργο).
Εύλογα ερωτηματικά γεννώνται, λοιπόν, στους εργαζομένους των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων ως προς τους λόγους μιας τέτοιας μη ομοιόμορφης διοικητικής αντιμετώπισης της υπηρεσιακής τους εξέλιξης συγκριτικά με τους συναδέλφους τους στις άλλες τρεις ΠΕ, και γι’ αυτό τον λόγο οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί τους διαμηνύουν ότι επιφυλάσσονται για περαιτέρω ενέργειες, με στόχο την προάσπιση της υπηρεσιακής εξέλιξης των συναδέλφων τους, και ζητούν να καλυφθούν άμεσα οι κενές θέσεις Τμηματαρχών απ’ την παρούσα Περιφερειακή Αρχή, η οποία γνωρίζει καλά, από την έως τώρα συνεργασία που είχε επί δύο θητείες της με τους εργαζομένους, ότι υπάρχουν άξιοι κι εργατικοί υπάλληλοι στα «ακέφαλα» Τμήματα των ΠΕΜΣ.

Π.Ε. Μαγνησίας: Οι προϊστάμενοι
θα τοποθετηθούν
σταδιακά σε όλα τα Τμήματα

Με αφορμή το δημοσίευμα σχετικά με την τοποθέτηση Προϊσταμένων σε Τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, με ανακοίνωση η Π.Ε. Μαγνησίας, αναφέρει τα εξής: «Μετά την τροποποίηση και έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός σε απόλυτη και αγαστή συνεργασία με τους Διευθυντές και την Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΜΣ κ. Κολυνδρίνη, αξιολογώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες και την υποστελέχωση των Υπηρεσιών, προέβη καταρχάς, στη σταδιακή στελέχωση των νέων τμημάτων όπου υπήρχαν κενά απο υπαλλήλους και στη συνέχεια στην τοποθέτηση Προϊσταμένων.

Ήδη έχουν τοποθετηθεί 7 προϊστάμενοι και έπονται στη συνέχεια και οι λοιποί. Ωστόσο να επισημάνουμε ότι στα νέα τμήματα που στελεχώνονται από 1 άτομο, η διαφορά της αναγωγής υπαλλήλου σε Προϊστάμενο, επί της ουσίας έγκειται στο επίδομα που προβλέπεται για τους προϊσταμένους και όχι στην αποδοτικότητα ή στην αλλαγή αρμοδιοτήτων, αφού αυτές είναι οι ίδιες, είτε κάποιος είναι υπάλληλος, είτε προίσταται του εαυτού του.

Παρ’όλα αυτά οι Προϊστάμενοι θα τοποθετηθούν σταδιακά σε όλα τα Τμήματα, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των Δ/νσεων.