ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Στα πλαίσια του έργου “Karla School” του Πράσινου Ταμείου, που υλοποιείται από το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”, τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κάρλας(Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.Δε.Πη.), την εταιρεία Συμβούλων “Αργοναύτες” και το ΚΕΜΕΒΟ ,σε συνεργασία με τα ΚΠΕ Μακρυνίτσας και Κισσάβου-Ελασσόνας, διοργανώνεται ένα διήμερο ειδικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας εκπαίδευσης, απ’ όλη τη Θεσσαλία ,το οποίο έχει τα παρακάτω στοιχεία:
ΤΙΤΛΟΣ: “ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΜNΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3/2019 και ώρες 09.00-16.00 μ.μ.
ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού -ΚΕΜΕΒΟ-Κανάλια Μαγνησίας
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Εκπαιδευτικοί Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: Πενήντα (50) άτομα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες είναι:
• Η έννοια της βιοποικιλότητας
• Ανακαλύπτοντας τα υγροτοπικά και χερσαία οικοσυστήματα (λειτουργίες, αξίες και απειλές) της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού
• Ερευνώντας και προστατεύοντας είδη χλωρίδας και πανίδας της προστατευόμενης περιοχής Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου
• Γνωριμία με εργαλεία διαχείρισης της βιοποικιλότητας
• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προστατευόμενες περιοχές, το πρόγραμμα του ΦΔ
• Εργασία πεδίου. Παρατηρώντας την ορνιθοπανίδα του υγροτόπου της Κάρλας
• Η φιλοσοφία και η τεχνική ενός βιωματικού προγράμματος στη Φύση
• Τεχνικές πεδίου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης- Εφαρμόζοντας την Περιβαλλοντική Εκπαιδευση στα άτομα με ειδικές ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες

Οι εκπαιδευτές είναι ειδικοί περιβαλλοντολόγοι με μεγάλη και εξειδικευμένη εμπειρία ,που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο, στον Φορέα Διαχ. Κάρλας, , στην ελεύθερη αγορά, στα ΚΠΕ κ.ά.
Σημειώνεται ,ότι σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου θα δοθούν στους εκπαιδευόμενους χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης , τα οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ΑΜΕΣΑ στο εκπαιδευτικό τους έργο .

Το έργο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2017» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» και είναι διάρκειας 18 μηνών, από το Δεκέμβριο του 2017 έως τον Μάιο του 2019.
ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επειδή , σκοπός των διοργανωτών είναι η εμπλοκή και η μεταφορά εκπαιδευτικών μεθόδων και γνώσεων , από τα εξειδικευμένα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρυνίτσας και Κισσάβου -Ελασσόνας ,από το ΚΕΜΕΒΟ , από τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του σεμιναρίου χρήσιμα εργαστήρια, έτσι ώστε η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτά , να αποβεί χρήσιμη στο εκπαιδευτικό τους έργο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο εξαιρετικό διήμερο αυτό σεμινάριο καλούνται να λάβουν μέρος εκπαιδευτικοί ( Α/Β΄θμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης) και οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευόμενων στο Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” -E-Mail: skriapask@gmail.com, fax: 24210-71200 Τηλέφ. Συνεννόησης 6974-881944

συμπληρώνοντας τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ,που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη βρουν στην ιστοσελίδα www.karlaschool.gr.

Από τη Διοργάνωση έχει μισθωθεί λεωφορείο και για τις δύο μέρες (16 και 17/3/2019) ,με αναχώρηση στις 8.00 π.μ. από το Δημαρχείο Βόλου για Κανάλια Μαγνησίας-Λίμνη Κάρλα και επιστροφή μετά το τέλος της εκπαίδευσης

Θα δοθούν ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε όλους τους συμμετέχοντες.

Πληροφορίες: url: http://www.karlaschool.gr/