Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Ν. Πηλίου – Πανεπιστημίου

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα ο δήμαρχος Ν. Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζάσης Μαμούρης.

Πεδία συνεργασίας των δύο πλευρών ορίζονται η καταγραφή, ανάλυση και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Ν. Πηλίου, η τοπική και τουριστική ανάπτυξη, η επιχειρηματικότητα και καινοτομία, η προστασία και διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή, τα δίκτυα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση – κοινωνία της πληροφορίας, η εκπαίδευση, αθλητισμός, πολιτισμός, η δια βίου εκπαίδευση – κατάρτιση, αξιοποίηση δημοτικών πόρων και δημοτικής περιουσίας και ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου.

Στο μνημόνιο αναφέρεται ότι τα πεδία αυτά δεν είναι περιοριστικά και συμφωνείται η δυνατότητα επέκτασης και αλλαγής τους, με τη συμφωνία των δύο μερών, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν το ακαδημαϊκό – ερευνητικό δυναμικό του Π.Θ., τα στελέχη και συνεργάτες του Δήμου Ν. Πηλίου και Νομικών Προσώπων.
Το μνημόνιο θα παραμείνει σε ισχύ για πέντε χρόνια.