Οι αντιπολιτεύσεις ματαίωσαν τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στο Δήμο Ν. Πηλίου

Τη συζήτηση που επρόκειτο να γίνει σήμερα σε ειδική συνεδρίαση του Δήμου Ν. Πηλίου, για τον προϋπολογισμό, ανέβαλε η αντιπολίτευση, που έστειλε στη Δημοτική Αρχή επιστολή αποχής από τη συνεδρίαση, που όπως υποστηρίζει ορίστηκε παράτυπα και χωρίς να τηρούνται οι διαδικασίες.

Η αντιπολίτευση του Δήμου αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός συζητείται σε τακτική και όχι ειδική συνεδρίαση, όπου ο νόμος απαιτεί έκτακτη συνεδρίαση επαιτεί ειδική αιτιολόγηση που δεν υφίσταται και ότι η νόμιμη προθεσμία για κλήτευση μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα για τόσο σημαντικά θέματα, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ημερών.

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης καλούν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε σύγκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Την επιστολή υπογράφουν οι επικεφαλείς των μειοψηφιών Παπαδημητρίου Μιλτιάδης, Γραμμένος Κωνσταντίνος και Κωνσταντινάκης Ιωάννης, οι οποίοι ζητούν η νέα Δημοτική Αρχή να αρχίσει να σέβεται τους θεσμούς, τις διαδικασίες και κυρίως τη νομοθεσία που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.