ΔΕΠΑ

Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ότι παρατείνεται η προθεσμία για την έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή μέχρι τις 31-12-2018.
Για το θέμα αυτό ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος είχε πραγματοποιήσει συντονισμένες επαφές και ενέργειες με τα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αφορμή την αναστάτωση που είχε προκληθεί τοπικά στους αθλητές και τις αθλήτριες σχετικά με την έναρξη ισχύος από 08/09/2018 της «Κάρτας Υγείας Αθλητή», η οποία θεσμοθετήθηκε με το ν. 4479/2018.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφαρμοστική ΚΥΑ του ανωτέρω νόμου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 08/08/2018, η ισχύς της «Κάρτας Υγείας Αθλητή» θα ξεκινούσε εντός ενός (1) μηνός από την δημοσίευσή της, δηλαδή από 08/09/2018. Αυτό σήμαινε ότι από τη νέα αγωνιστική περίοδο 2018-2019, όλες οι αθλήτριες και οι αθλητές για να αγωνιστούν, θα έπρεπε να κατέχουν τη θεωρημένη από την Ομοσπονδία «Κάρτα Υγείας Αθλητή» την οποία μόνο καρδιολόγος μπορούσε να θεωρήσει (άρθρο 4 ΚΥΑ) και επιπλέον, επιβαλλόταν η κλινική εξέταση, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και ηλεκτροκαρδιογράφημα (άρθρο 3 ΚΥΑ) με ότι αυτό συνεπάγεται σε χρόνο υλοποίησής τους.
Ο Βουλευτής, προκειμένου οι αθλητές και οι αθλήτριες να μην αναγκάζονται να προσφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα επιβαρυνόμενοι με πρόσθετα έξοδα, είχε προτείνει την παράταση του χρόνου εφαρμογής της σχετικής ΚΥΑ για την έκδοση της «Κάρτας Υγείας Αθλητή».
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατανοώντας το πρόβλημα που δημιουργήθηκε πανελλαδικά, ρύθμισε το ζήτημα παρατείνοντας την προθεσμία για την έκδοση της «Κάρτας Υγείας Αθλητή» μέχρι τις 31/12/2018.