Προκηρύχθηκαν 21 θέσεις για έργα πολιτισμού στη Σκιάθο

Συνολικά 21 θέσεις προκηρύχθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας για τα έργα πολιτισμού στον Δήμο Σκιάθου. Πρόκειται για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών που αφορούν στη στερέωση και αποκατάσταση του καθολικού της Ιεράς Μονής Παναγίας Κεχριάς, τη στερέωση και αποκατάσταση κτιρίων και την ανάπλαση λιθόστρωτων δρόμων στο Κάστρο Σκιάθου αλλά και τη στερέωση και αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας Εικονίστριας). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη διεύθυνση efamag@culture.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Αθανασάκη 1, 38001, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.