Προκήρυξη ετήσιας υποτροφίας στη μνήμη της Άννας Αϊβαζόγλου

Η Πολιτιστική Εστία Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας »Ίωνες» προκηρύσσει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, Ετήσια Υποτροφία χιλίων (1000) ευρώ στη μνήμη της Άννας Αϊβαζόγλου, αλησμόνητης Προέδρου της, που χορηγεί οικογένεια μέλους της Εστίας. Η υποτροφία απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές/ τριες, οι οποίοι/ες έχουν εισαχθεί φέτος στο Πανεπιστήμιο, μέσα από τη διαδικασία εξετάσεων των Ενιαίων Γενικών Λυκείων και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 17000 μόρια, είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Νέας Ιωνίας και Βόλου και έχουν μικρασιατικές ρίζες.

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τον/την ενδιαφερόμενο/η είναι:

1.Βεβαίωση εγγραφής από την ανώτατη σχολή όπου εισήχθη.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού.
4.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα εισπραχθεί άλλη υποτροφία (ή ειδική οικονομική ενίσχυση), κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, από άλλον φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
5.Ιδιόγραφο περιεκτικό σημείωμα, όπου ο/η ενδιαφερόμενος/η θα παρουσιάζει στοιχεία των μικρασιατικών καταβολών του/της (από τον ένα ή και τους δύο γονείς).

Η υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να γίνει έως 15 Δεκεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλ. 6937319070 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση vparaskeva@sch.gr