Προσλήψεις προσωπικού θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις οκτώ, τεσσάρων και δύο μηνών, καθώς και για σχέση εργασίας με μορφή αντιτίμου, θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού, που συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα.
Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οχτάμηνης διάρκειας, για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π., προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, υπό τη μορφή αντιτίμου, για τις ανάγκες του δημοτικού ωδείου Αλμυρού, για το έτος 2019, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για το έτος 2019, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τετράμηνης διάρκειας, για το έτος 2019, για την πυρασφάλεια και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, υπό τη μορφή αντιτίμου, για τις ανάγκες των προγραμμάτων «Άθληση για όλους», περιόδου 2019-2020.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αλμυρού και Περιφέρειας Θεσσαλίας για διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας Π.Ε. Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για τη διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων και τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική αγωγή» για την ανέγερση νέου νηπιαγωγείου στον Αλμυρό.

Επίσης θα εγκρίνει την απόφαση της ΔΕΥΑ Αλμυρού για το τιμολόγιο ύδρευσης-αποχέτευσης- άρδευσης έτους 2019.

Τέλος, θα γίνει προγραμματισμός αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου έτους 2019 και εξειδίκευση πιστώσεων, θα εγκριθεί το «4ο RALLY Αλμυρός» στο Δήμο Αλμυρού και οι έκτακτες επιχορηγήσεις της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.