Πρόταση Δ. Ν.Πηλίου για συντήρηση- επισκευή του Ιατρείου της Τοπικής Κοινότητας Τρικεριού

Πρόταση κατέθεσε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» για την συντήρηση- επισκευή
του Ιατρείου της Τοπικής Κοινότητας Τρικερίου, συνολικού προϋπολογισμού
160.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα , η πρόταση που υποβλήθηκε αφορά τη συντήρηση και επισκευή
του Ιατρείου της Τοπικής Κοινότητας Τρικερίου βάση μελέτης που
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Ο Δήμαρχος κ. Μιχάλης Μιτζικός δήλωσε: « Αξιοποιούμε πόρους που έχουν ως
στόχο μέσω των προτάσεων την βελτίωση των υποδομών στα χωριά μας, όπως
στην Τοπική Κοινότητα Τρικερίου.