Πρόταση βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας 2.595.000 ευρώ από τον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση υποδομών και την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα, αποτελεί η πρόταση του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Όπως τονίζεται, «η πρόταση του Δήμου, τεχνικά άρτια και τεκμηριωμένη, υποβλήθηκε προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με προϋπολογισμό 2.595.000 ευρώ και προβλέπει οριστική αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας σε διάφορες περιοχές του Δήμου, συνολικού μήκους περίπου 22 χιλιομέτρων.
“Το προτεινόμενο έργο κρίνεται άμεσης προτεραιότητας και σημασίας καθώς αντιμετωπίζει την παλαιότητα και τις φθορές σε ένα μεγάλο δίκτυο αγροτικών δρόμων. Παράλληλα, τονίζει ο Δήμαρχος κ. Παν. Κουτσάφτης, το έργο εξασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση αγροκτηνοτρόφων και γενικότερα κατοίκων του Δήμου στα κτήματά τους, σε εγκαταστάσεις, εκεί δηλαδή που καθημερινά χτυπάει η καρδιά του πρωτογενούς τομέα.
Με μεγάλα έργα υποδομών, με παρεμβάσεις που έχουν έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως τα κλειστά δίκτυα άρδευσης κ.α., βελτιώνουμε τις συνθήκες ώστε η αγροτική οικονομία, βασικός πυλώνας της ανάπτυξης όπως και ο τουρισμός, να διατηρήσουν τη δυναμική τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην τοπική οικονομία και στην κοινωνική συνοχή.”

Τα έργα αποκατάστασης και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
Πιο αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες :
• Γενική εξυγίανση των υφισταμένων οδών είτε αυτά είναι με επικάλυψη τσιμέντου είτε είναι απλά χωματόδρομοι
• Μικρές βελτιώσεις στο κατάστρωμα των αγροτικών οδών και αποξηλώσεις παλαιών τμημάτων οδών, οι οποίοι καταλαμβάνονται από παλαιά σκυροδέματα (άοπλα)
• Κατασκευή τάφρου τριγωνικής διατομής για την απορροή των υδάτων στο μεγαλύτερο τμήμα των οδών και εφόσον είναι δυνατή η κατασκευή τους λόγω στενότητας των οδών ή μη αναγκαιότητας κατασκευής αυτών.
• Κατασκευή επενδυμένης τάφρου τριγωνικής διατομής σε μεγάλο μήκος των δρόμων
• Κατασκευή σωληνωτών εσωτερικής διαμέτρου Φ 80 εκ. και ισόπεδες διαβάσεις.
• Εργασίες οδοστρωσίας : κατασκευή υπόβασης μεταβλητού πάχους και βάσης πάχους 10,00 εκ.
• Ασφαλτικές εργασίες : ασφαλτική προεπάλειψη και κατασκευή Ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
• Επίστρωση με σκυρόδεμα πάχους 10,00 εκ. με ενίσχυση αυτού με μεταλλικό πλέγμα.
Οι οδοί περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω :
1. Δ.Ε. Ζαγοράς (Ζαγορά) : α. Τμήμα από Άγιο Κωνσταντίνο προς παραλία Ανάληψης. Το τμήμα αυτό είναι μήκους περίπου 1820,00 μέτρων β. (Ζαγορά) : Τμήμα από Κλειστό Γήπεδο Ζαγοράς έως Άθωνα. Το τμήμα αυτό είναι μήκους περίπου 3370,00 μέτρων.
2. Δ.Ε. Ζαγοράς (Πουρί) : Τμήμα από όριο Οικισμού έως περιοχή Στροφή Αγ. Μαρίνα με μια μικρή παράκαμψη προς κάποια ακραία περιοχή του Οικισμού συνολικού μήκους 3355,00 μ.
3. Δ.Ε. Ζαγορά (Μακρυράχη) : Τμήμα από Δημοτική οδό Μακρυράχης – Χορευτού έως περιοχή μεταξύ Μπάνιακα και Αγίων Σαράντα συνολικού μήκους 1425,00 μέτρων.
4. Δ.Ε. Μούρεσι (Ανήλιο): Τμήμα αγροτικού δρόμου από διασταύρωση δρόμου Ανήλιου–Πλάκας Αγ. Ιωάννη προς Παναγία Φανερωμένη συνολικού μήκους 1526,00 μέτρων. Σε ένα τμήμα του δρόμου (σε μήκος 50,00 μ.) θα χρειαστεί επιπλέον εξυγίανση στην ανάντι πλευρά του δρόμου και δημιουργία συρματοκιβωτίων για την προστασία της οδού από έντονη διάβρωση λόγω των βροχοπτώσεων.
5. Δ.Ε. Μούρεσι (Μούρεσι): Τμήμα αγροτικού δρόμου στην περιοχή Μπαλέικα συνολικού μήκους 497 μέτρων.
6. Δ.Ε. Μούρεσι (Μούρεσι): Τμήμα αγροτικού δρόμου στην περιοχή θερμοκήπια Καραγιάννη συνολικού μήκους 315 μέτρων
7. Δ.Ε. Μούρεσι (Μούρεσι) : Τμήμα αγροτικού δρόμου στην περιοχή Αγία Παρασκευή συνολικού μήκους 215.
8. Δ.Ε. Μούρεσι (Μούρεσι) : Τμήμα αγροτικού δρόμου στην περιοχή Σταυρός συνολικού μήκους 1770,00 μέτρων. Σε όλο το μήκος θα κατασκευαστεί χωμάτινη τριγωνική τάφρος για την απορροή των ομβρίων υδάτων.
9. Δ.Ε. Μούρεσι (Τσαγκαράδα) : Τμήμα αγροτικού δρόμου από την διασταύρωση του Εθνικού δικτύου στην περιοχή Αγία Παρασκευή προς την περιοχή Άθωνα συνολικού μήκους 1910,00 μέτρων. Τα πρώτα 445 μέτρα θα κατασκευαστούν με άσφαλτο και τριγωνική τάφρο με σκυρόδεμα για την απορροή των ομβρίων υδάτων. Τα υπόλοιπα 1465 μέτρα θα κατασκευαστούν με τσιμέντο και επιπλέον θα κατασκευαστεί χωμάτινη τριγωνική τάφρος για την απορροή των ομβρίων υδάτων.
10. Δ.Ε. Μούρεσι (Ξουρίχτι) : Τμήμα αγροτικού δρόμου στην περιοχή Λιμνιώνα από το σημείο του κτήματος Καρασταμάτη έως την παραλία του Λιμνιώνα, εκτός από ένα τμήμα που είναι ήδη ασφαλτοστρωμένο. Το συνολικό μήκος του δρόμου που θα αποκατασταθεί και βελτιωθεί είναι 1985,00 μέτρα.
11. Δ.Ε. Μούρεσι (Κισσός) : Τμήμα αγροτικού δρόμου στα όρια του Οικισμού με αρχή από το σημείο επαφής με την επαρχιακή οδό Κισσού – Εθνικής οδού (κύκλωμα Πηλίου) και τέλος σε τσιμεντοστρωμένο τμήμα της οδού, στο άκρο του Οικισμού. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 695,00 μέτρα
12. Δ.Ε. Μούρεσι (Κισσός) : Τμήμα αγροτικού δρόμου στην περιοχή Νταιμάκι. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 890,00.
13. Δ.Ε. Μούρεσι (Κισσός) : Τμήμα αγροτικού δρόμου στην περιοχή Προφήτης Ηλίας – Πλατάνια. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 1015,00 μέτρα.
14. Δ.Ε. Μούρεσι (Μούρεσι) Μούρεσι – Αλώνι : Τμήμα αγροτικού δρόμου στα όρια του Οικισμού με αρχή από το σημείο επαφής με την δημοτική οδό και τέλος στην περιοχή Αλώνι σε ήδη τσιμεντοστρωμένο τμήμα, το οποίο χρειάζεται αποξήλωση και αποκατάσταση. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 411,00 μέτρα.
15. Δ.Ε. Ζαγοράς (Ζαγορά) : Τμήμα αγροτικής οδού από τα όρια του Οικισμού Ζαγοράς έως την περιοχή Περαχώρα. Το τμήμα αυτό είναι μήκους 465,00 μέτρων. Το τμήμα αυτό είναι ήδη τσιμεντοστρωμένο (τσιμέντο χωρίς οπλισμό), το οποίο θα αποξηλωθεί και θα αντικατασταθεί από άσφαλτο, έτσι ώστε να συνδεθούν στην αρχή και στο τέλος της αποκατάστασης, τμήματα οδού που είναι ήδη ασφαλτοστρωμένη.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.