Ψεκασμοί με drones στο Κεραμίδι

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την καταπολέμηση του δάκου

Πιλοτικούς ψεκασμούς με drones σε ελαιώνες στη Λάρισα και τη Μαγνησία ξεκινά η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Έξαρχος» που υλοποιεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ) στην εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς σε ελαιώνες ποικίλης μορφολογίας συγκριτικά με τους ψεκασμούς από τα συνεργεία δακοκτονίας. Οι συγκριτικές και πειραματικές εργασίες καταπολέμησης του δάκου, περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή πειραματικών ψεκασμών με drones από ειδικά αδειοδοτημένες για πειραματισμό εταιρείες από το ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την αξιολόγηση των δεδομένων.
Συγκεκριμένα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν από την εταιρεία «IONOS Μ.ΙΚΕ» τρεις ψεκασμοί ελαιοδένδρων με κατάλληλο ΣμηΕΑ αγροτικών ψεκασμών (εξακόπτερο-10λτ.) σε ελαιώνες και στην περιοχή του Κεραμιδίου της Π.Ε. Μαγνησίας. Το σκεύασμα που χρησιμοποιείται είναι το ετοιμόχρηστο δόλωμα «Success 0.24CB». Η εφαρμογή του δολώματος γίνεται κάθε τρίτο δέντρο και θα συγκριθεί με τον δολωματικό ψεκασμό με επίγειους ψεκαστήρες (επινώτιους ή γεωργικούς ελκυστήρες), που πραγματοποιούνται σε όμορους παραγωγικούς ελαιώνες. Ως μάρτυρες λαμβάνονται αψέκαστα αγροτεμάχια. Η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων απέναντι στον δάκο θα εκτιμηθεί με καταμέτρηση των ακμαίων με παγίδες McPhail και μέγεθος προσβολής σε καρπούς. Παράλληλα, θα μετρηθεί η επίδραση σε έντομα μη στόχους.
Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός δήλωσε: «Η ελαιοπαραγωγή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στη Θεσσαλία και γι αυτό η προστασία της και κατ’ επέκταση η προστασία του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών είναι βασική μας προτεραιότητα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, με σκοπό την αξιολόγηση καινοτόμων μεθόδων ακριβείας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών και ταυτόχρονα τη μείωση της χρήσης χημικών ουσιών».