Σκόπελος: Είκοσι επτά θέσεις στάσιμου και υπαίθριου εμπορίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, καθορίστηκε ο αριθμός αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, το ύψους και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση, για τον Δήμο Σκοπέλου. Πρόκειται για 27 θέσεις για άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και συγκεκριμένα:
• Δέκα άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για Παραγωγούς
• Εννέα άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για Καλλιτέχνες
• Μία άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για Ζωγράφους
• Επτά άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για Καντίνα

Δ.Κ. Σκοπέλου (6 θέσεις)
• Μία θέση για ζωγράφο στον χώρο που βρίσκεται μεταξύ του Δημοτικού Καφενείου και της καφετερίας «Μπαραµάρες» στην παραλία Σκοπέλου µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 300 €/έτος.
• Δύο θέσεις για παραγωγούς µε βιολογικά πιστοποιημένα προϊόντα στον χώρο που βρίσκεται μεταξύ του Δημοτικού Καφενείου και της καφετερίας «Μπαραµάρες» στην παραλία Σκοπέλου µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 165 €/έτος.

• Μία θέση για χειροποίητα κοσμήματα στον χώρο που βρίσκεται μεταξύ του Δημοτικού Καφενείου και της καφετερίας «Μπαραµάρες» στην παραλία Σκοπέλου µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 300 €/έτος.
• Δύο θέσεις για Καντίνα σε ιδιωτικό χώρο, µία εκ των οποίων στην θέση «∆ίτροπο», της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 300 €/έτος.

Τ.Κ. Κλήματος (4 θέσεις)
• Δύο θέσεις για καλλιτέχνες στη θέση ράμπα ανέλκυσης και καθέλκυσης των αλιευτικών σκαφών και αριστερά προς το χωριό µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανά θέση το ποσό των 300 €/έτος.
• Δύο θέσεις για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων στη θέση ράμπα ανέλκυσης και καθέλκυσης των αλιευτικών σκαφών και αριστερά προς το χωριό µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανά θέση το ποσό των 165 €/έτος.

Δ.Κ. Γλώσσας (17 θέσεις)
• Μία θέση για παραγωγό παραδοσιακών προϊόντων στην περιοχή Γλώσσα – Δημοτικό Πάρκο απέναντι από την οικία Κακαλιάγκου µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 165 €/έτος.
• Μία θέση για καλλιτέχνες στην περιοχή Γλώσσα – Δημοτικό Πάρκο απέναντι από την οικία Κακαλιάγκου µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 300 €/έτος.
• Μία θέση για παραγωγό παραδοσιακών προϊόντων στην περιοχή Λουτράκι δίπλα από τη στάση Λεωφορείου µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 165 €/έτος.
• Μία θέση για καλλιτέχνες στην περιοχή Λουτράκι δίπλα από τη στάση Λεωφορείου µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 300 €/έτος.
• Μία θέση για παραγωγό παραδοσιακών προϊόντων στην περιοχή Παναγία Ευαγγελίστρια στο μονοπάτι µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 165 €/έτος.
• Μία θέση για καλλιτέχνες στην περιοχή Παναγία Ευαγγελίστρια στο μονοπάτι µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 165 €/έτος.
• Μία θέση για παραγωγό παραδοσιακών προϊόντων στην περιοχή Αγ. Ιωάννης Καστρί (παραλία) µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 165 €/έτος.
• Μία θέση για καλλιτέχνες στην περιοχή Αγ. Ιωάννης Καστρί (παραλία) µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 300 €/έτος.
• Μία θέση για παραγωγό παραδοσιακών προϊόντων στην περιοχή Περιβολιού µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 165 €/έτος.
• Μία θέση για καλλιτέχνες στην περιοχή Περιβολιού µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 300 €/έτος.
• Μία θέση για παραγωγό παραδοσιακών προϊόντων στην περιοχή Χονδρογιώργη µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 165 €/έτος.
• Μία θέση για καλλιτέχνες στην περιοχή Χονδρογιώργη µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 300 €/έτος.
• Μία θέση για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο (Καντίνα) σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, στην περιοχή Περιβολιού της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 300 €/έτος.
• Μία θέση για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο (Καντίνα) σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, στην περιοχή Χονδρογιώργη της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 300 €/έτος.
• Μία θέση για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο (Καντίνα) σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, στην περιοχή Αϊ-Γιάννης της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 300 €/έτος.
• Μία θέση για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο (Καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο, στην περιοχή «Μύλος» της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 300 €/έτος.
• Μία θέση για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο (Καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο, στην περιοχή «Πασσού» της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου µε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 300 €/έτος.

Η καταβολή του τέλους θα γίνει μετρητοίς εφάπαξ και προκαταβολικά πριν την χρήση του χώρου, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σκοπέλου.