Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ( Π.ΟΜ.Α.με.Α) Θεσσαλίας θα διενεργήσει την ετήσια τακτική Γ.Σ., το Σάββατο 22 Απριλίου και ώρα 10.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχείου Βόλου.

Αντικείμενο της Γ.Σ. πέραν από την έγκριση των πεπραγμένων και των οικονομικών στοιχείων, θα είναι η χάραξη της στρατηγικής του αναπηρικού κινήματος για το τρέχον έτος, η ανάδειξη προβλημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που ταλανίζουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους και η έγκριση ψηφίσματος για τον εθελοντισμό.