Συλλέγουν καπάκια και σχολικά βοηθήματα Λυκείου

Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νοτίου Πηλίου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νοτίου Πηλίου συλλέγει πλαστικά καπάκια και σχολικά βοηθήματα Λυκείου, προκειμένου να τα δωρίσει για την κάλυψη αναγκών στο αξιοσημείωτο έργο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βόλου.
Παρακαλούμε για την ενεργή συμμετοχή σας στη δράση μας. Τα συλλεχθέντα θα διανεμηθούν από το Σύλλογο προς άλλους συλλόγους ή σε μεμονωμένα άτομα που το έχουν ανάγκη.
Δευτέρα έως Παρασκευή: 13:00μμ με 15:00μμ στην Αργαλαστή Μαγνησίας
Για περισσότερες πληροφορίες: 24230-55006
Μαρκέλλα Βαλσάμη-Κοινωνική Λειτουργός
Ελένη Τσουράπα-Ψυχολόγος
To «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Πολιτεία στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020