Συνεχίζεται το «Σεμινάριο Τοπικής Ιστορίας στον Αλμυρό απ΄ την «Φιλάρχαιο Εταιρεία»

Από παλαιότερη εκδήλωση

Με μεγάλη επιτυχία και σημαντική συμμετοχή των φιλιστόρων Αλμυριωτών ξεκίνησε και συνεχίζεται το Σεμινάριο Τοπικής Ιστορίας στον Αλμυρό, το οποίο περιλαμβάνει 10 δίωρα μαθήματα. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 6 πρώτα μαθήματα, τα οποία κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον όλων των 50 περίπου ατόμων που έχουν δηλώσει συμμετοχή και έχουν εγγραφεί επισήμως. Την περασμένη Κυριακή, στις 7 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε το 6ο Μάθημα Τοπικής Ιστορίας με θέμα : Η περιοχή του Αλμυρού κατά την Τουρκοκρατία (Α΄ μέρος). Το επόμενο, το 7ο δίωρο μάθημα, θα γίνει την Κυριακή, 21 Απριλίου , με θέμα: Η περιοχή του Αλμυρού κατά την Τουρκοκρατία (Β΄ μέρος)
Αναλυτικά θα παρουσιασθούν: Την 1η ώρα. Η φορολογία των Χριστιανών. Είδη φόρων. Φορολογικά διαμερίσματα. Χαράτσια και καταμερισμός χρεών. Κοινοτικά έργα. Ίδρυση κοινοτικών σχολείων. Πρόσληψη δασκάλων. Ενθυμήσεις διδασκαλικές. Οι μοναχοί της Ξενιάς ως δάσκαλοι. Διδακτικά και εκκλησιαστικά βιβλία. Επιστολή Κομμητά.
Την 2η ώρα: Οι Αλής και Βελής πασάς στην περιοχή του Αλμυρού. Δημιουργία τσιφλικιών Αλή πασά. Η καταχρέωση των κατοίκων και η μετατροπή των κεφαλοχωριών σε τσιφλίκια. Η κατάσταση της περιοχής κατά το 1805 και 1809. Περιγραφές του Αλμυρού από ξένους περιηγητές, από τούρκους επισκέπτες και ντόπιους Αλμυριώτες. Τα σπίτια των Αλμυριωτών και η προτίμηση της εθελοντικής συνοίκησή τους με τους Τούρκους. Η λεηλασία της μοναστηριακής περιουσίας της Ξενιάς από Έλληνες και η προστασία της με σουλτανικά φιρμάνια.
Το πρόγραμμα των υπολοίπων μαθημάτων: Κυριακή, 5 Μαΐου 2019, 8ο Μάθημα:
Τα απελευθερωτικά κινήματα στην περιοχή Αλμυρού και η ένταξή της στο Ελληνικό κράτος.
Κυριακή, 19 Μαΐου 2019, 9ο Μάθημα: Η δεύτερη τουρκοκρατία και η δημιουργία της νεοελληνικής ταυτότητας της περιοχής Αλμυρού. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019 , 10ο Μάθημα: Νεότερη Εποχή.
Σημαντική Σημείωση: Το 7ο μάθημα, της 21ης Απριλίου, θα γίνει μία ώρα νωρίτερα, στις 5 μμ -7 μμ., λόγω της ακολουθίας της Μ. Εβδομάδος.