Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού (Βασ. Κωνσταντίνου 117, 37100 Αλμυρός) σήμερα Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:30 για διαβούλευση επί των παρακάτω θεμάτων:
Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2020. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού πριν την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019.