Συνέλευση της Ένωσης Κυπρίων Μαγνησίας

Η Ένωση Κυπρίων Ν. Μαγνησίας καλεί τα Μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στη «Στέγη Μελών και Φίλων της Ένωσης Κυπρίων Ν. Μαγνησίας» (Κοραή 87), σήμερα Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 08.00 μ.μ.
Ημερήσια Διάταξη: Εκλογή Προεδρείου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης . Απολογισμός Πεπραγμένων από το Δ.Σ. Οικονομικός Απολογισμός από το Δ.Σ. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου. Έγκριση Πεπραγμένων και Οικονομικών. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου.