Την Τρίτη η παρουσίαση του προγράμματος τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, η εκδήλωση παρουσίασης, του προγράμματος Τουριστικής προβολής έτους 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο μεταξύ η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, διάρκειας ενός έτους.
Η συνολική δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, διάρκειας ενός έτους θα ανέλθει (σύμφωνα με την προσφορά) στο ποσό των 74.193,75 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για την προμήθεια υγρών καυσίμων των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και εκτιμώμενη συνολική ποσότητα σε lit 54.638,80 σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού των Π.Ε. οικονομικού έτους 2020, Φορέα 073, ΚΑΕ 1511 (καύσιμα κίνησης για 41.938,80 lit -60.922,84 € (38.132,63 € για εκτιμώμενη ποσότητα 27.600 lit πετρελαίου κίνησης & 22.790,21 € για εκτιμώμενη ποσότητα 14.338,80 lit βενζίνης αμόλυβδης) & 1512 (καύσιμα θέρμανσης, για 12.700,00 lit καυσίμων θέρμανσης 13.270,91 €).