Οι πολιτικές συνοχής της ΕΕ δημιούργησαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας την περίοδο 2007-2013

Στη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας και στην υποστήριξη 80.000 νέων επιχειρήσεων συνέβαλαν οι επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2013.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή η οποία δείχνει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ βοηθά στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η έκθεση αναφέρει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ και τα κονδύλια που χορηγήθηκαν στα κράτη μέλη την περίοδο 2007-2013 (στην Ελλάδα μέσω του ΕΣΠΑ) απορρόφησαν τη δραματική μείωση των δημόσιων επενδύσεων που σημειώθηκε στην περίοδο της κρίσης, διοχετεύοντας επενδυτικούς πόρους για τους οποίους υπήρχε επιτακτική ανάγκη και δημιουργώντας χρηματοπιστωτική σταθερότητα που είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν πως μέχρι στιγμής στα πλαίσια των πολιτικών συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2013 δημιουργήθηκαν περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας, δόθηκε υποστήριξη σε 80.000 νέες επιχειρήσεις, δόθηκε πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες για 5 εκατομμύρια πολίτες και βελτιώθηκε ο εφοδιασμός σε πόσιμο νερό για 3,3 εκατομμύρια άτομα. Επιπλέον, δόθηκε βοήθεια σε 5,7 εκατομμύρια άτομα που αναζητούσαν εργασία, καθώς και υποστήριξη σε άλλα 8,6 εκατομμύρια άτομα προκειμένου να αποκτήσουν προσόντα.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο 2014-2020, η έκθεση της ΕΕ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε βασικούς τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και οι ΜΜΕ, έτσι ώστε οι επενδύσεις να αξιοποιηθούν στο έπακρο προς όφελος των πολιτών.

Υπενθυμίζεται πως στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ θα διατεθούν πάνω από 38 δισ. ευρώ για την υποστήριξη της μετάβασης σε μια φιλικότερη προς το περιβάλλον οικονομία, μέσω επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τα προγράμματα δαπανών και τις «συμφωνίες εταιρικής σχέσης» των κρατών μελών, ένα ποσό έως 33 δισ. ευρώ θα υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικότερες. Τέλος, πάνω από 80 δισ. ευρώ θα επενδυθούν σε ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της «Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων».

Θ.Κ.