Προς δημιουργία μηχανισμού για τα «κόκκινα» δάνεια

Μηχανισμό αντιμετώπισης κατά περίπτωση των «κόκκινων» δανείων επιχειρεί να δημιουργήσει το υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις τράπεζες. Αυτό προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στη σημερινή συνάντηση του υπουργού Ν. Δένδια με το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).
Ο κώδικας δεοντολογίας για τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών που υπάρχει σήμερα, σε συνδυασμό με την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Δίκαιου αλλά και με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας, θα δημιουργήσουν ένα «καλάθι χρηματοπιστωτικών προϊόντων» και θα επιτρέψουν να καταστεί σαφές ποιές είναι εκείνες οι επιχειρηματικές προσπάθειες που μπορούν να επιβιώσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Ποιές επιχειρήσεις, δηλαδή, δικαιούνται ακόμη μία ευκαιρία μέσα από τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους.
Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε στενή συνεργασία υπουργείου και τραπεζών καθώς εκτιμάται ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο μπορούν να έχουν χαραχθεί οι κατευθυντήριες γραμμές αυτής της διαδικασίας.
Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης ανέφερε ότι «εάν δεν εξυγιανθούν κάποια οχήματα ώστε να υπάρξουν επενδύσεις, το σύστημα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει», ενώ το ίδιο στέλεχος συμπλήρωσε ότι η συνεργασία υπουργείου τραπεζών είναι σημαντική καθώς: το τραπεζικό σύστημα μόνο με τα δικά του κριτήρια δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Επίσης, υπάρχει εντατική συνεργασία υπουργείου τραπεζών και για τα επιχειρησιακά σχέδια του νέου ΕΣΠΑ καθώς η χώρα μας πρέπει να στείλει στην Ε.Ε., έστω την αρχική την άποψη, μέχρι τις 17 Ιουλίου 2014. Στόχος είναι να δημιουργηθεί και για το ΕΣΠΑ ένας σύνθετος μηχανισμός που θα επιτυγχάνει την μόχλευση κεφαλαίων.