Σε υψηλά 6ετίας η επιχειρηματική αισιοδοξία

Σε επίπεδα – ρεκόρ έχει οδηγήσει την επιχειρηματική αισιοδοξία η άνευ προηγουμένου τόνωση των σχεδίων για αύξηση των εξαγωγών, όπως προκύπτει από τη νέα έρευνα International Business Report (IBR) της Grant Thornton.
Η αύξηση της αισιοδοξίας των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα υψηλή στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική και φαίνεται να επηρεάζεται από την άνοδο των προσδοκιών για περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών.
Μάλιστα, στην Ελλάδα, το ποσοστό αισιοδοξίας των επιχειρήσεων είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων έξι ετών. Συγκεκριμένα, ανέρχεται σε 34%, σημειώνοντας αύξηση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013 και κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2014.
Το 50% των Ελλήνων επιχειρηματιών αναμένει αύξηση εσόδων, ενώ το 34% αναμένει αύξηση κερδοφορίας. Υψηλό είναι και το ποσοστό των επιχειρήσεων στη χώρα μας που αναμένει αύξηση στις επενδύσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (64%), ενώ πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι μόνο το 6% των επιχειρήσεων αναφέρει την έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών ως εμπόδιο.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα (38%) βρίσκονται παγκοσμίως στην πρώτη πεντάδα των πιο αισιόδοξων για την αύξηση των εξαγωγών.
Σε επίπεδα – ρεκόρ η αισιοδοξία των επιχειρήσεων παγκοσμίως
Σύμφωνα με την Grant Thornton, τα ευρήματα της έρευνας υπογραμμίζουν τη συνεχή ανάγκη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών κανονισμών να συνεργαστούν για την άρση των εμπορικών φραγμών και για την προώθηση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος το οποίο θα ενθαρρύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες και θα ενισχύει την παγκόσμια ανάκαμψη.
Η IBR αποκαλύπτει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, η αισιοδοξία των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί στο καθαρό 46%, ποσοστό – ρεκόρ. Η άνοδος της αισιοδοξίας τροφοδοτείται από την αύξηση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στο 43%, το υψηλότερο από το 2006), στη Βόρεια Αμερική (στο 73%, το υψηλότερο από το 2004) και στις χώρες G7 (στο 53%, νέο ποσοστό ρεκόρ).
Αυτό το θετικό κλίμα για τις προοπτικές της οικονομίας καθοδηγείται από τις πολύ υψηλές προσδοκίες για εξαγωγές. Παγκοσμίως, το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένουν να αυξήσουν τις εξαγωγές κατά τους επόμενους 12 μήνες (24%) έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο μόνο μια φορά, το 2011. Στις χώρες G7, ένα ποσοστό ρεκόρ 23% των επιχειρήσεων αναμένουν να αυξήσουν τις εξαγωγές κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών.
«Η ευρέως διαδεδομένη προσδοκία για αύξηση των εξαγωγών είναι ιδιαιτέρως θετική, δεδομένου ότι τροφοδοτεί επίπεδα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, τα οποία δεν έχουμε δει για περισσότερο από μια δεκαετία. Καθώς οι οικονομίες συνεχίζουν να ανακάμπτουν από την οικονομική κρίση, οι επιχειρηματίες αναζητούν πραγματικές ευκαιρίες για να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό και να αξιοποιήσουν άλλες αγορές», παρατηρεί ο Βασίλης Καζάς, διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton στην Ελλάδα.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «οι αναπτυσσόμενες μεσαίες τάξεις στην Ασία δημιουργούν νέες και διευρυμένες αγορές για τα εμπορεύματα των προηγμένων οικονομιών, και η ανάπτυξη της τεχνολογίας τόσο στο σπίτι όσο και στο χώρο εργασίας τροφοδοτεί τη ζήτηση για πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτές είναι συναρπαστικές στιγμές για τους επιχειρηματίες, και η εστίαση στις εξαγωγές είναι ένα σαφές σημάδι για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών κανονισμών ότι το διασυνοριακό εμπόριο είναι καθοριστικό για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επιτυχία των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, αλλά και της ευρύτερης οικονομίας».