Τι είναι οι ενυπόθηκοι τίτλοι (ABS) και τα καλυμμένα ομόλογα

Να ενισχύσει τη ρευστότητα των τραπεζών της ευρωζώνης μέσω προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολόγων από τα μέσα Οκτωβρίου και ενυπόθηκων τίτλων (ABS) αργότερα στο τέταρτο τρίμηνο του έτους επιδιώκει η ΕΚΤ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μάριο Ντράγκι.

Τι ακριβώς είναι όμως τα Asset Backed Securities-ABS (χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία) και τα covered bonds (καλυμμένες ομολογίες);

Asset Backed Securities (χρεόγραφα εξασφαλισμένο με περιουσιακά στοιχεία)
Τα Asset Backed Securities είναι τίτλοι χρέους που εκδίδουν οι τράπεζες, οι οποίοι έχουν ως εξασφάλιση περιουσιακά στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό τους και τα οποία από μόνα τους δεν θα ενδιέφεραν τους επενδυτές.

Για παράδειγμα, μια τράπεζα μπορεί να εκδώσει ABS χρησιμοποιώντας ως εξασφάλιση τα προσδοκώμενα έσοδα από στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες ή καταναλωτικά δάνεια, ακόμα και τα μελλοντικά ενοίκια από ακίνητά της.

Στη συνέχεια, το σύνολο των απαιτήσεων αυτών τιτλοποιείται και πωλείται ενιαίο στις αγορές ή –στην περίπτωση των νέων μέτρων Ντράγκι- απευθείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Covered bonds (καλυμμένες ομολογίες)
Τα Covered Bonds είναι ομόλογα τα οποία εκδίδουν οι τράπεζες τα οποία «καλύπτονται» από περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν στον ισολογισμό τους οι τράπεζες.

Πρόκειται για τίτλους χρέους που μοιάζουν πολύ με τα ABS, καθώς και σε αυτή την περίπτωση εξασφαλίζονται μέσω απαιτήσεων από τιτλοποιημένα δάνεια, επιχειρηματικά, στεγαστικά ή και καταναλωτικά.

Η διαφορά σε σχέση με τα ABS είναι ότι στην περίπτωση των καλυμμένων ομολογιών ο εκδότης υποχρεούται να διατηρήσει στον ισολογισμό του τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία​.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ανάλυση της Citi, οι εγχώριες τράπεζες διαθέτουν στα χαρτοφυλάκιά τους τιτλοποιημένα δάνεια αξίας 44 δισ. ευρώ.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.