Τι προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για τους φόρους

Περισσότερα κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι τα τακτικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015, όπως αυτά αποτυπώνονται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Αναμένεται να διαμορφωθούν στα 50,346 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 49,018 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2014.
Τα έσοδα από τους άμεσους φόρους θα ανέλθουν στα 22,144 δισεκατομμύρια ευρώ (από 21,339 δισ. ευρώ το 2014), ενώ τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κλπ) θα φτάσουν στα 25,242 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 24,312 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2014.
Τα έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους εμφανίζονται να αυξάνονται κατά 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2014. Ωστόσο, ποσό της τάξεως των 883 εκατομμυρίων ευρώ, αφορούν στις δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ, οι οποίες θα εισπραχθούν μέσα στο 2015 (Ιανουάριο και Φεβρουάριο), αλλά τα έσοδα θα καταγραφούν τελικώς στον προϋπολογισμό του 2014.
Από πού θα προέλθει η αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά την επόμενη χρονιά; Σύμφωνα με το προσχέδιο, αυτό θα γίνει από:
Την αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος των μισθωτών λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών (σ.σ το μέτρο ενεργοποιήθηκε στο 2ο εξάμηνο του 2014 και θα αποδώσει εισπρακτικά και το 2015 για το δημόσιο)
Την αύξηση της παρακράτησης φόρου από συντάξεις μετά την εκκαθάριση των πολλαπλών συντάξεων από έναν εκκαθαριστή (ΗΔΙΚΑ). Η παρέμβαση αυτή, θα αυξήσει τον φόρο εισοδήματος, καθώς θα παρακρατείται ο αναλογών φόρος στην πηγή.
Την περαιτέρω βελτίωση της είσπραξης των φόρων παρελθόντων ετών εξαιτίας και της «βελτίωσης του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων». Ουσιαστικά, με το προσχέδιο προαναγγέλλεται η νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών η οποία αναμένεται άμεσα να κατατεθεί στη Βουλή.
Τα δύο μέτρα που μειώνουν τους φόρους είναι ο περιορισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 30% στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και οι συντελεστές της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30%.