Ακρίβεια: Δυσοίωνες οι προβλέψεις για το 2022

Εντείνονται οι ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού. Πολλοί αναλυτές προβλέπουν ότι η άνοδος των τιμών δεν είναι πρόσκαιρο φαινόμενο, αλλά θα κρατήσει σε βάθος χρόνου, «κουρεύοντας» τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψει για τη διάρκεια που θα έχει το φαινόμενο των συνεχών ανατιμήσεων, που ήδη καταγράφονται από το πρώτο εξάμηνο του έτους. Πολλοί κορυφαίοι αναλυτές καταγράφουν την ανησυχία τους για την πορεία των τιμών, που συνδυαζόμενη με την εξέλιξη της πανδημίας, δημιουργούν ένα έντονο κλίμα αβεβαιότητας στην οικονομία.

Ειδικότερα, σε σημείωμά του στο blog του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι αναλυτές του Ταμείου Τομπίας Άντριαν και Γκίτα Γκόπιναθ αναφέρουν ότι πολλές χώρες αντιμετωπίζουν έναν πληθωρισμό πολύ πάνω από τους στόχους της νομισματικής τους πολιτικής. «Ο πληθωρισμός είναι πιθανό να είναι υψηλότερος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως» υποστηρίζουν, εγκαταλείποντας και αυτοί με τη σειρά τους τον χαρακτηριστικό «παροδικός».

Πλήγμα στους ευάλωτους: Σε αυτό το περιβάλλον, είναι σημαντικό για τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες να κοινοποιούν προσεκτικά τις πολιτικές τους ενέργειες, ώστε να μην προκληθεί πανικός στην αγορά που θα είχε επιβλαβείς επιπτώσεις όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, ειδικά σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες με υψηλή μόχλευση.

Όπως αναφέρεται, από τους αναλυτές του ΔΝΤ οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων έχουν τροφοδοτήσει υψηλότερο πληθωρισμό σε πολλές χώρες. Αυτοί οι παγκόσμιοι παράγοντες ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνουν τον πληθωρισμό το 2022, ιδιαίτερα οι υψηλές τιμές των τροφίμων. Αυτό, όπως αναφέρεται, έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τα νοικοκυριά σε χώρες χαμηλού εισοδήματος όπου περίπου το 40 τοις εκατό των καταναλωτικών δαπανών αφορά τρόφιμα.

Από το news247.gr