Εφορία: Δικαιώνονται οι 4 στους 10 που προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Σχεδόν οι μισοί πολίτες που προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) το 2021 δικαιώθηκαν για τους φόρους και τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν από την εφορία.

Ο νόμος 4174/2013 ορίζει ότι όποιος φορολογούμενος θεωρεί ότι αδικήθηκε από κάποια απόφαση επιβολής φόρου ή προστίμου της φορολογικής διοίκησης δεν έχει το δικαίωμα να προσφύγει απευθείας στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά είναι υποχρεωμένος να ασκήσει «ενδικοφανή προσφυγή» υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών.

Για να υποβάλουν «ενδικοφανή προσφυγή» οι φορολογούμενοι, πρέπει πρώτα να καταβάλλουν το 50% των ποσών που τους βεβαίωσε η εφορία. Μοναδική περίπτωση να αποφύγει κανείς το 50% είναι να δώσει επαρκή στοιχεία στην ΔΕΔ, τα οποία να δικαιολογούν την αναστολή καταβολής για σοβαρούς λόγους οικονομικής αδυναμίας. Και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών πρέπει να εγκρίνει το αίτημά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο αριθμός των ενδικοφανών προσφυγών που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών στο 11μηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2021 ανήλθε σε 9.205.

Σε 3.478 υποθέσεις, εκδόθηκε απόφαση που έκανε δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω), 4.420 αποφάσεις ήταν απορριπτικές, σε 76 υποθέσεις δηλώθηκε παραίτηση των φορολογουμένων και ως εκ τούτου μπήκαν στο αρχείο και σε 1.763 υποθέσεις εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης και σιωπηρώς απορρίφθηκαν.

Συνολικά, στο 11μηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2021 το 44,6% των αποφάσεων της ΔΕΔ έκανε δεκτή (εν μέρει ή εν όλω) την προσφυγή των φορολογουμένων.

Την ίδια στιγμή υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 829 αιτήματα αναστολής καταβολής του 50% του βεβαιωμένου φόρου, εκ των οποίων έγιναν δεκτά τα 29, τα 141 αιτήματα απορρίφθηκαν και τα 659 αιτήματα έληξαν. Ήτοι , οι αποφάσεις που έκαναν δεκτό το αίτημα αναστολής καταβολής του 50%, ανήλθαν σε μόλις 17,1% του συνόλου των ρητών αποφάσεων.

Τελικά, από τις 4.420 απορριπτικές αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και τις 1.763 υποθέσεις που απορρίφθηκαν σιωπηρά, οι 2.767 ή το 38,90% του συνόλου, προσβλήθηκαν στα δικαστήρια.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.