Με κερδοφορία 1εκ. ευρώ έκλεισε η χρήση του 2013 για την Τράπεζα Θεσσαλίας

Όπως ενημερώθηκαν οι μέτοχοι στην Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού

Με επιτυχία και σε ήπιο κλίμα διεξήχθησαν την Τρίτη 2 Ιουλίου 2014 στο Επιμελητήριο Τρικάλων, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Στα βασικά σημεία της ομιλίας του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. τόνισε «Η Τράπεζα στη δύσκολη αυτή χρονιά της κρίσης (2013) κατόρθωσε να διατηρήσει και να επαυξήσει τα βασικά της μεγέθη (χορηγήσεις και καταθέσεις), όταν στις εμπορικές τράπεζες, μειώθηκε η καταθετική βάση και καταγράφηκε πιστωτική συρρίκνωση. Ιδιαίτερα η διατήρηση των καταθέσεων σε υψηλό επίπεδο ακόμη και στη κορύφωση της κρίσης στο έτος 2012, αποτελεί ισχυρή ένδειξη της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η Τράπεζά μας.

Τα ίδια της κεφάλαια συνέχισαν να αυξάνουν κατά 1.000.000€ παρόλο που η τράπεζα για να ισχυροποιηθεί έναντι απωλειών στο χορηγητικό της χαρτοφυλάκιο, λογιστικοποίησε σε πρόσθετες προβλέψεις όλα σχεδόν τα κέρδη της προ προβλέψεων, εναρμονιζόμενη πλήρως με το υποβληθέν στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο ανάκαμψης.
Η αύξηση αυτή των κεφαλαίων της τράπεζας, ακόμη και στις δύσκολες ώρες που πέρασε το Τραπεζικό σύστημα της χώρας μας, αποτυπώνει την διαμορφωμένη κοινή αντίληψη για τη χρησιμότητα της στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Επίσης, κατόρθωσε στη χρήση να παράγει λειτουργικό αποτέλεσμα 1 εκατομμύριο ευρώ πάνω από τον προϋπολογισμό. Δεν αναγκάστηκε να προσφύγει σε μηχανισμούς στήριξης όπως ο ELA και διατήρησε τους εποπτικούς της δείκτες πάνω από τα όρια που προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να μη ζητηθεί από μέρους της επιπλέον κεφαλαιακή ενίσχυση όπως συνέβη σε άλλες συνεταιριστικές τράπεζες, στη μεγάλη αναδιοργάνωση του πιστωτικού συστήματος που έλαβε χώρα το προηγούμενο έτος».

Σε σχέση με τις νέες συνθήκες που θα επικρατήσουν στην Τραπεζική αγορά της χώρας και τον ρόλο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στα νέα δεδομένα τόνισε «Είναι βέβαιο ότι η κατάσταση που διαμορφώθηκε στο τραπεζικό σύστημα της χώρας μας, με την επικράτηση τεσσάρων συστημικών τραπεζών και μίας μεσαίας τράπεζας, θα δώσει πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ως τράπεζας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αφού η ολιγοπωλιακή οργάνωση της χρηματοπιστωτικής αγοράς στην Ελλάδα οδηγεί:

• Σε υψηλότερο κόστος χρήματος για τις επιχειρήσεις
• Σε δυσχέρεια πρόσβασης σε χρηματοδότηση ιδιαίτερα των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αφού θα υπάρχει προτιμησιακή υποστήριξη των μεγάλων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ολιγοπωλιακής δομής όχι μόνο των τραπεζών αλλά και των υπολοίπων κλάδων της ελληνικής οικονομίας.
• Σε περιορισμένη λειτουργία των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού με εναρμόνιση πρακτικών μεταξύ των τραπεζών και προσπάθεια χειραγώγησης της χρηματοδοτικής και καταθετικής αγοράς

Για να παίξει όμως η Τράπεζά μας αυτό τον ρόλο, κεντρικός παράγοντας είναι η διατήρηση 3υψηλών εποπτικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, πόσο μάλλον όταν η εποπτεία θα γίνεται πλέον για όλες τις τράπεζες από ευρωπαϊκές τραπεζικές αρχές. Είναι λοιπόν ζήτημα άμεσης προτεραιότητας η ενίσχυση των κεφαλαίων της τράπεζάς μας και για το λόγο αυτό θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκριση ώστε μέχρι το τέλος του 2014 να γίνει διαδικασία αύξησης κεφαλαίου».

Σχετικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν με μυστική ψηφοφορία ( 175 υπέρ και 2 κατά) :

1. Ο Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 έως 31/12/2013.
2. Οι Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης Κερδών) της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 έως 31/12/2013.
3. και η απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2013.

Τα υπόλοιπα θέματα της Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ευχαρίστησε:

• Τους συνεταίρους που παρόλα τα οικονομικά προβλήματα και τις αρνητικές ειδήσεις στο χώρο των Τραπεζών, συνέχισαν να ενισχύουν τα κεφάλαια της Τράπεζάς αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητά της και τη συμβολή της στην ανάπτυξη του τόπου μας.
• Τους συνεταίρους καταθέτες που διατήρησαν την ψυχραιμία τους ακόμα και σε περιόδους ακραίας οικονομικής και πολιτικής αναταραχής όπως το καλοκαίρι του 2012 και την κρίση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος στο προηγούμενο έτος.
• Τους συνεταίρους συνεπείς δανειολήπτες, όχι μόνο αυτούς που είναι ενήμεροι, αλλά και αυτούς που αν και αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της κρίσης έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις, διασφαλίζοντας και τη δική τους οικονομική βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της Τράπεζας.

Κλείνοντας τόνισε ότι «Η Τράπεζα μας είναι ΕΔΩ, ΙΣΧΥΡΗ και ΧΡΗΣΙΜΗ. Άντεξε στη κρίση και τώρα είναι έτοιμη να υλοποιήσει τους στόχους της και να προσφέρει στο άμεσο μέλλον τις αποδόσεις που είχε καταγράψει και στο πρόσφατο παρελθόν».