Μείωση του μελλοντικού κινδύνου από τα «κόκκινα» δάνεια επιδιώκει το Ευρωκοινοβούλιο

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόκειται να θεσπίσουν σήμερα ευρωπαϊκούς κανόνες για τα ελάχιστα επίπεδα κάλυψης των επισφαλών δανείων.

Τα μέτρα για τη μείωση του μελλοντικού κινδύνου από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία συσσωρεύονται λόγω της οικονομικής ύφεσης που επήλθε ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης του 2008, αναμένεται να εγκριθούν από το ΕΚ.

Τα μέτρα θα συμβάλουν στην ενίσχυση της τραπεζικής ένωσης και στη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, καθώς επίσης και στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενθάρρυνση της παροχής δανείων προς τις επιχειρήσεις.

Για να συμπληρώσει τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια, το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για την καθιέρωση μιας κοινής ελάχιστης κάλυψης ζημιών.

Κάθε τράπεζα θα πρέπει να βάλει στην άκρη ένα χρηματικό ποσό, το οποίο θα προορίζεται για να καλύψει τις πιθανές ζημίες που θα προκληθούν από τα μελλοντικά δάνεια που θα μπορούσαν να αποδειχθούν ανεπαρκή. Οταν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν καλύπτονται επαρκώς, θα απαιτείται ανάλογη παρακράτηση από τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.