Ποιες είναι οι προοπτικές κατάργησης των capital controls

Μέσα στην τρέχουσα χρονιά -και πάντως όχι πριν από το τελευταίο τρίμηνο- αναμένεται η άρση των κεφαλαιακών περιορισμών για τις τράπεζες και εφόσον όλα εξελιχθούν θετικά, την αμέσως επόμενη χρονιά η χώρα μας αναμένεται να αγγίξει την επενδυτική βαθμίδα.

Όπως σημειώνουν τραπεζικές πηγές, που αναφέρονται και στο παραπάνω χρονοδιάγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την ελληνική οικονομία θα πρέπει να θεωρείται η άρση των capital controls. Η χρονική εκτίμηση για την απόσπαση της επενδυτικής βαθμίδας από κάποιον οίκο αξιολόγησης προσδιορίζεται σε 18 μήνες, ίσως και περισσότερους.

Οι τράπεζες ετοιμάζονται
Μoλονότι οι εκλογές αποτελούν ένα ορόσημο ακόμη και για την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, τραπεζικοί παράγοντες αναφέρουν πως τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα είναι έτοιμα για κάτι τέτοιο αργότερα μέσα στον χρόνο.

Στην παρούσα φάση αναμένεται η αξιολόγηση του διεθνούς οίκου S&P στις 26 Απριλίου. Ο συγκεκριμένος οίκος έχει αξιολογήσει την οικονομία της χώρας μας με «Β+», τρεις δηλαδή βαθμίδες κάτω από την τελευταία επενδυτική «BBB-» στην οποία βρίσκονται η Πορτογαλία, η Κύπρος αλλά και η Βουλγαρία. Οι προοπτικές της χώρας κατά S&P είναι θετικές και έτσι οι εκτιμήσεις μιλούν για αναβάθμιση τουλάχιστον κατά μία βαθμίδα. Αν πάντως συμβεί έκπληξη και ο οίκος αναβαθμίσει τη χώρα κατά δύο βαθμίδες, τότε η Ελλάδα θα απέχει μόνον ένα σκαλοπάτι από την επενδυτική βαθμίδα. Κι έτσι πάντως δεν είναι τόσο απλό η χώρα να κατακτήσει σύντομα αυτό το σκαλοπάτι.

Πιο κοντά στην επενδυτική βαθμίδα βρίσκεται η χώρα μας, σύμφωνα με τον οίκο Fitch, ο οποίος έχει τοποθετήσει την Ελλάδα στο «ΒΒ-». Στην τελευταία επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ-», σύμφωνα με τον ίδιο οίκο που επαναξιολογεί την ελληνική οικονομία στις 2 Αυγούστου, βρίσκεται η Κύπρος. Με μικρότερη σημασία αναμένεται η αξιολόγηση της DBRS στις 3 Μαΐου, ενώ η Moody’s, που πρόσφατα αξιολόγησε την Ελλάδα δύο βαθμίδες υψηλότερα, την τοποθέτησε στο «Β1», τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική.

Στην τελευταία επενδυτική βαθμίδα της Moody’s, δηλαδή στη βαθμίδα «Baa3», βρίσκεται η Πορτογαλία με σταθερές προοπτικές.

Με βάση το ημερολόγιο που έχει ανακοινωθεί μετά τις 23.08.2018, ο οίκος Moody’s επαναξιολογεί τη χώρα στις 25 Οκτωβρίου, ενώ υπάρχει και η αξιολόγηση της DBRS την 1η Νοεμβρίου.

Εφόσον αρθούν τα capital controls, που στην ουσία αφορούν την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων ιδιωτικών και επιχειρηματικών στις χώρες της Ε.Ε., ραγδαία θα είναι και η εξέλιξη όσον αφορά την αξιολόγηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, που παραμένει δραματικά χαμηλότερη σε σχέση με εκείνη της ελληνικής οικονομίας ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο.

Η πλήρης άρση των capital controls θα σηματοδοτήσει την πραγματική επιστροφή της οικονομίας αλλά και των τραπεζών στην κανονικότητα, όπως παρατηρούν κύκλοι της αγοράς, αφού θα έχει ως αποτέλεσμα και τη μικρότερη διαφοροποίηση των επιτοκίων έναντι των αποδόσεων του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού, παρατηρούν έγκυροι τραπεζικοί παράγοντες.

Σύσταση για προσοχή
Ωστόσο, το βήμα αυτό πρέπει να γίνει με ασφάλεια και να μην προκαλέσει κανενός είδους κραδασμό σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, με το ενδεχόμενο απόσυρσης καταθέσεων κυρίως μεγάλων επιχειρήσεων που θα έχουν αυτήν τη δυνατότητα και θα το επεδίωκαν ώστε να επιτύχουν καλύτερα επιτόκια.

Ο κίνδυνος αυτός είναι που δρα αποτρεπτικά για άρση των κεφαλαιακών περιορισμών νωρίτερα, παρατηρούν τραπεζικοί παράγοντες.

Ωστόσο, η παρουσία των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό έχει αρχίσει να κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Μάλιστα, η ερώτηση για την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών είναι μια από αυτές που συχνά διατυπώνονται στα πιστωτικά ιδρύματα που παρουσιάζουν τις εργασίες τους έξω.

Οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας εκτιμάται επομένως πως θα αποτυπωθούν και στις αξιολογήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα ακολουθήσουν εκείνες της εθνικής οικονομίας. Εν τω μεταξύ, ήδη οι προοπτικές αυτές έχουν δημιουργήσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για πιστωτικά ιδρύματα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.