Σύνταξη fast track με διαδοχική ασφάλιση

Σύνταξη με απλούστερη διαδικασία έρχεται για περίπου 15.000 διαδοχικά ασφαλισµένους, οι οποίοι θα µπορέσουν να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα της εξόδου την επόµενη 5ετία, ενίοτε κερδίζοντας µέχρι και 7 έτη ασφάλισης. Με τις διατάξεις του νέου Ασφαλιστικού το σύστηµα της διαδοχικής απλοποιείται, σύµφωνα µε ειδικούς, καθώς µειώνεται ο αριθµός των ενσήµων που απαιτούνται από το πρώτο κιόλας στάδιο της διαδικασίας, ώστε να κριθεί το δικαίωµα από τον τελευταίο φορέα ασφάλισης. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισµένους άνω των 67 ετών µε αθροιστικά 15ετία να λάβουν σύνταξη ακόµη και αν δεν πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις της διαδοχικής.

«Η νέα διάταξη για τη διαδοχική απλοποιεί το καθεστώς απονοµής σύνταξης σε όσους έχουν περισσότερους από έναν φορείς κύριας ασφάλισης. Ετσι, ενώ µε το προηγούµενο καθεστώς απαιτούνταν τουλάχιστον τρία βήµατα για να καταλήξει ο φάκελος του ασφαλισµένου στον απονέµοντα φορέα, τώρα θα αρκεί µόνο ένα για να µπορέσει να εκδοθεί η σχετική συνταξιοδοτική απόφαση» εξηγεί ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης.

Μέχρι σήµερα ο ασφαλισµένος έπρεπε να συµπληρώνει συνολικά 1.500 ένσηµα στον τελευταίο φορέα, εκ των οποίων 500 την τελευταία 5ετία, ώστε το αίτηµα να κριθεί από το τελευταίο Ταµείο. ∆ιαφορετικά το αίτηµά του µεταφερόταν στο Ταµείο που είχε τις περισσότερες ηµέρες ασφάλισης και αν δεν θεµελίωνε ούτε εκεί, σε όλα τα υπόλοιπα Ταµεία µε φθίνουσα σειρά. Αφού απορριπτόταν σε όλα αυτά τα βήµατα, µπορούσε να πάρει σύνταξη από το τελευταίο Ταµείο εφόσον είχε 1.000 ένσηµα (300 την τελευταία 5ετία).

Με τη νέα διάταξη, η ευνοϊκή µεταχείριση των µειωµένων προϋποθέσεων -1.000 ένσηµα συνολικά και 300 την τελευταία 5ετία- έρχεται από το πρώτο βήµα για όλους. Παρ’ όλα αυτά, ειδικοί δεν αποκλείουν και πιθανά θολά σηµεία στην εν λόγω διάταξη, τα οποία πρέπει να φωτιστούν µε αναλυτικές οδηγίες για την εφαρµογή τους, ώστε ταυτόχρονα να διευκρινιστεί αν και κατά πόσο θα διατηρούνται ευνοϊκές οδηγίες που είχαν δοθεί από το 2019, εισάγοντας τότε µια νέα κοινωνικοασφαλιστική λογική στην αντιµετώπιση των περιπτώσεων διαδοχικής-παράλληλης ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, η νέα ρύθµιση εφαρµόζεται για αιτήσεις από 13 Μαΐου 2016 και µετά, ακόµη και αν έχουν απορριφθεί, όπως επίσης και για όσες εκκρεµούν σε οποιοδήποτε στάδιο. Στις εκκρεµείς αιτήσεις τα οικονοµικά αποτελέσµατα ανατρέχουν στην ηµεροµηνία της αρχικής αίτησης.

Οι αιτήσεις που έχουν απορριφθεί επανεξετάζονται «κατόπιν όχλησης του ασφαλισµένου», µε έναρξη οικονοµικών αποτελεσµάτων από την έναρξη ισχύος του νόµου (ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε ΦΕΚ). Με το νέο καθεστώς ανοίγει, σύµφωνα µε ειδικούς, ο δρόµος για «πρόωρη» συνταξιοδότηση µε τις ευνοϊκές διατάξεις του ΙΚΑ πριν από τα 62 και τα 67 για ασφαλισµένους σε Ταµεία όπως ο πρώην ΟΑΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΣΑΥ (κυρίως για φαρµακοποιούς). Αυτό απαιτεί επανασύνδεση µε το ΙΚΑ ώστε να συµπληρώνονται συνολικά 1.000 ένσηµα, εκ των οποίων 300 την τελευταία 5ετία.

67 ετών µε 15 έτη
Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι ο ΕΦΚΑ θα χορηγεί σύνταξη σε όσους είναι 67 και έχουν αθροιστικά 15 έτη ασφάλισης µε συνυπολογισµό διαδοχικού χρόνου, χωρίς να εξετάζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις, δηλαδή τα 1.000 ένσηµα, 300 εκ των οποίων την τελευταία 5ετία. Η ρύθµιση αυτή «ξεκλειδώνει» τη συνταξιοδότηση σε ασφαλισµένους που έχουν αλλάξει πολλά Ταµεία, µε αποτέλεσµα να συµπληρώνουν αθροιστικά 15ετία, αλλά όχι τις ειδικές προϋποθέσεις της διαδοχικής.

Πηγή: ethnos.gr