Το παράθυρο για τους μεγαλοφειλέτες για να βγουν στη σύνταξη

Αύξηση ορίου οφειλών υπό προϋποθέσεις προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τους υποψήφιους συνταξιούχους.

Ειδικότερα, η ΚΥΑ 32270/2024 (ΦΕΚ 2915/Β/23-5-2024), η οποία εκδίδεται σε συνέχεια του άρθρου 115 του πρόσφατου νόμου 5078/2023 περί οφειλών, προβλέπει την αύξηση του συνολικού ορίου οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ από τις 20.000 στις 30.000 ευρώ για τους ασφαλισμένους των τέως ταμείων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, ενώ για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ η αύξηση ορίζεται από τις 6.000 στις 10.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, οι οφειλές μεταξύ 20.000 – 30.000 ευρώ (και αντίστοιχα 6.000 – 10.000 ευρώ για τους αγρότες) θα συμψηφίζονται με το 60% του καταβαλλόμενου ποσού της μηνιαίας σύνταξης, μέχρι την υπαγωγή του οφειλόμενου ποσού στα τέως ανώτατα όρια (20.000 και 6.000 ευρώ αντίστοιχα), με ελάχιστο όριο παρακράτησης τα 333,3 ευρώ (και 100 ευρώ αντίστοιχα για τους αγρότες).

Διευκρινίζεται ότι εφόσον η συνολική οφειλή περιοριστεί στις 20.000 ευρώ(και στις 6.000 ευρώ για το τ. ΟΓΑ) ή δε ξεπερνούσε εξαρχής τα ως άνω όρια, συνεχίζουν και έχουν ισχύ οι διατάξεις της τέως υφιστάμενης νομοθεσίας, δηλαδή παρακράτηση του οφειλόμενου ποσού από τη σύνταξη σε 60 (κατ’ ανώτατο όριο) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Επισημαίνεται ωστόσο πως προκειμένου ο υποψήφιος συνταξιούχος να μπορέσει να κάνει χρήση της συγκεκριμένης ρύθμισης, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας ή του 62ου έτους ηλικίας με τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης
τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης (με καταβεβλημένες τις απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές)
ανώτατο όριο τραπεζικών καταθέσεων 12.000 ευρώ (και 6.000 ευρώ για οφειλέτες του τ. ΟΓΑ)
Υπογραμμίζεται πως ως υποψήφιοι συνταξιούχοι θεωρούνται όχι μόνο όσοι υπέβαλαν το αίτημα συνταξιοδότησής τους μετά την έναρξη ισχύος του Ν.5078/2023, αλλά και όσοι προχώρησαν σε υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος πριν την έναρξη ισχύος του Ν.5078/2023. Προϋποτίθεται αφενός το συνταξιοδοτικό αίτημα να παραμένει εκκρεμές και αφετέρου η ύπαρξη ρητής δήλωσης από την πλευρά του υποψήφιου συνταξιούχου προς τον ΕΦΚΑ περί υπαγωγής του στην ως άνω ρύθμιση.

Αναντίρρητα, η υπ’ αριθμό 32270/2024 ΚΥΑ, η οποία έρχεται να «ρίξει φως» στις προβλέψεις του Άρθρου 115 του Ν.5078/2023, δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, αυξάνοντας σημαντικά τον συνολικό αριθμό των προσώπων που θα μπορέσουν να λάβουν σύνταξη.

Η ύπαρξη ωστόσο σοβαρών ασφαλιστικών δικλείδων που σχετίζονται με τη δυνατότητα υπαγωγής στη συγκεκριμένη ρύθμιση, θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού των ευεργετούμενων υποψήφιων συνταξιούχων.

Περαιτέρω, ζήτημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων φαίνεται να δημιουργεί η άρση του τραπεζικού απορρήτου, προκειμένου να ελεγχθεί το συνολικό ύψος των τραπεζικών καταθέσεων, καθώς προβλέπεται ρητά η συναίνεση του υποψήφιου συνταξιούχου για την εφαρμογή της.

Πηγή: newsit.gr

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.