ΤτΕ: Μεγάλη αύξηση στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο πεντάμηνο

Σημαντική αύξηση στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και αισθητή ενίσχυση στο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών όπως επίσης και στο πλεόνασμα των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων στο πεντάμηνο κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε, αλλά όχι αισθητά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και διαμορφώθηκε στα 4,817 δισ. έναντι 4,693 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2018.

Ο Μάιος έκλεισε με μεγαλύτερο πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε σχέση με πέρυσι καθώς το ποσό έφτασε στα 300,6 εκατ. ευρώ από 37,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Αισθητά αυξημένο σε σχέση με το περσινό πεντάμηνο ήταν το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών το οποίο διαμορφώθηκε στα 6,067 δισ. ευρώ.

Ο Μάιος ήταν κακός μήνας καθώς το έλλειμα εκτοξεύτηκε στα 485 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 182,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Αρνητικές είναι οι εξελίξεις στο ισοζύγιο αγαθών. Το έλλειμμα στο πεντάμηνο ανήλθε στα 10,024 δισ. ευρώ από 8,663 δισ. ευρώ πέρυσι με τον Μάιο να κλείνει με έλλειμμα 2,304 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,547 δισ. ευρώ πέρυσι. Αναλυτικά:

Στο ισοζύγιο καυσίμων το έλλειμμα διευρύνθηκε στα 2,31 δισ. ευρώ από 1,667 δισ. ευρώ πέρυσι.
Στο ισοζύγιο αγαθών χωρίς τα καύσιμα υπήρξε εκτόξευση στα 7,714 δισ. ευρώ από 6,995 δισ. ευρώ πέρυσι
Στο ισοζύγιο αγαθών χωρίς τα καύσιμα και τα πλοία έκλεισε με έλλειμμα 7,619 δισ. ευρώ από 6,945 δισ. ευρώ στο περυσινό πεντάμηνο.
Αύξηση καταγράφηκε στις εξαγωγές αγαθών, αλλά με πολύ μικρότερο ρυθμό σε σχέση με αυτόν που είχε καταγραφεί το 2018 συγκριτικά με το 2017. Στο πεντάμηνο έφτασαν στα 13,506 δισ. ευρώ από 13,029 δισ. ευρώ πέρυσι. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο και διαμορφώθηκαν στα 23,53 δισ. ευρώ από 21,692 δισ. ευρώ πέρυσι.

Τη διεύρυνση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο, κάλυψε σε έναν μεγάλο βαθμό η αύξηση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών το οποίο ανήλθε στα 3,956 δισ. ευρώ από 3,383 δισ. ευρώ πέρυσι. Οι εισπράξεις, διαμορφώθηκαν στα 11,474 δισ. ευρώ από 10,505 δισ. ευρώ. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 2,888 δισ. ευρώ από 2,524 δισ. ευρώ πέρυσι ενώ τα έσοδα στον κλάδο των μεταφορών ανήλθαν στα 6,757 δισ. ευρώ από 6,207 δισ. ευρώ πέρυσι.

Στο ισοζύγιο των πρωτογενών εισοδημάτων καταγράφηκε διεύρυνση του πλεονάσματος στα 646 εκατ. ευρώ από 436 εκατ. ευρώ πέρυσι παρά τη μείωση των εισπράξεων στα 3,323 δις. ευρώ (από 3,451 δισ. ευρώ πέρυσι). Η αύξηση του πλεονάσματος ήρθε από τον περιορισμό των πληρωμών στα 2,676 δισ. ευρώ από 3,014 δισ. ευρώ πέρυσι. Στο ισοζύγιο των δευτερογενών εισοδημάτων, το πλεόνασμα ανήλθε στα 603 εκατ. ευρώ από μόλις 150 εκατ. ευρώ πέρυσι με πολύ μεγάλη αύξηση των εισπράξεων στα 1,983 δισ. ευρώ (από 1,114 δισ. ευρώ πέρυσι).

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, τον Μάιο του 2019 οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 695 εκατ. ευρώ, με σημαντικότερη συναλλαγή την εξαγορά της Εθνικής Πανγαίας ΑΕΕΑΠ από την Invel Real Estate B.V. (Netherlands).

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 606 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά 531 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 709 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 1,4 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 172 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 1,9 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,8 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά 4,7 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,6 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Στο τέλος Μαΐου 2019, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,4 δισ. ευρώ, στο ίδιο επίπεδο με εκείνο του Μαΐου του 2018.