Γενική Συνέλευση των μελών του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στις 6.30 το απόγευμα καλούνται τα μέλη του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων, στην προβλεπόμενη από το Καταστατικό ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Κέντρου.
Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του αναγνωστηρίου της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου (Κ. Καρτάλη – Κωνσταντά), με τα παρακάτω θέματα:
1. Απολογισμός δραστηριότητας του Δ. Σ. για το 2019.
2. Ταμειακός απολογισμός του 2019.
3. Έκθεση ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2019.
4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ. Σ. για το 2019.
5. Οικονομικός προϋπολογισμός για το 2020.
6. Προτάσεις.
Στην περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και στον αυτό τόπο στις 7.30 μ.μ.
Διευκρινίζεται ότι στη Συνέλευση μετέχουν τα μέλη του Συλλόγου, που έχουν τακτοποιήσει τις προς το Σύλλογο οικονομικές τους υποχρεώσεις (εγγραφή 10 ευρώ, ετήσια συνδρομή 10 ευρώ). Σχετική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης.