«Αποδεικνύεται ότι είναι χειρότεροι»

«Θεωρητικά κυβερνούν οι «Άριστοι». Καθημερινά αποδεικνύεται ότι είναι χειρότεροι από τους θεωρητικά «Άχρηστους»» ανέφερε ο συμπολίτης, κ. Αργύρης Χαδούλης.