«Φτάσαμε να ζούμε τις ταινίες που βλέπαμε»

«Μάλλον φτάσαμε να ζούμε τις ταινίες που βλέπαμε και λέγαμε ότι αυτά «μόνο στις ταινίες γίνονται»…» διαπιστώνει ο κ. Μιχάλης Σκρίμπας.