«Καθαρές κουβέντες, καθαρές εξηγήσεις, χωρίς μισόλογα»

«Μια είναι η λύση. Μέχρι την απομάκρυνση του εργοστασίου, όπως εξάλλου προβλέπει και το νέο ΓΠΣ Βόλου που ψηφίστηκε επί Μπέος&partners το 2016 (χωρίς φυσικά να έχουν ιδέα το τί ακριβώς ψήφιζαν τότε, γιατί αν καταλάβαιναν δεν θα ψήφιζαν το σημείο αυτό αφού είναι οικειοθελώς «υπήκοοι» των τσιμεντοβιομηχάνων) το καύσιμο να είναι αποκλειστικά το φυσικό αέριο και μόνο. Με παρέμβαση κυβέρνησης για ειδική τιμολόγηση όπως γίνεται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης (δυτικής και τέως ανατολικής). Να σταματήσει τώρα κάθε καύση δευτερογενών, λεγόμενων, καυσίμων από απορρίμματα και οποιασδήποτε μορφής πετ κοκ ή άλλου παρεμφερούς τύπου «καυσίμου». Για να επιτευχθεί το τελευταίο απαιτεί ενιαία και καθολική δράση της Βολιώτικης κοινωνίας αλλά και καθαρές κουβέντες, καθαρές εξηγήσεις, καθαρό προσανατολισμό, χωρίς μισόλογα και τεχνολογικά ναι μεν αλλά και εφόσον και αφού και διότι από τους διάφορους φορείς και τους εκπροσώπους τους . Επιστημονικούς ή κινηματικούς ή κοινωνικούς. Κι έτσι ίσως μπορέσει κάποια στιγμή η πόλη να αντιμετωπίσει την κακή της μοίρα από καλύτερη θέση» σημειώνει ο κ. Κώστας Γαργάλας.