«Μήπως να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην ατμοσφαιρική ρύπανση;»

Σε πάνω από 8.500 ανέρχονται οι ετήσιοι θάνατοι από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ). Πρόκειται για θανάτους, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τις συγκεντρώσεις επικίνδυνων μικροσωματιδίων. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, ετησίως καταγράφονται περίπου 6.500 θάνατοι στα αστικά και ημιαστικά κέντρα, και περίπου 2.100 στις αγροτικές περιοχές. «Μήπως πρέπει όλοι να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην ατμοσφαιρική ρύπανση και το περιβάλλον γενικότερα;» διερωτάται ο δημοτικός σύμβουλος Βόλου, γιατρός, κ. Λεωνίδας Μαυρογιάννης.