Έντυπα παράβολα… τέλος στη Μαγνησία

Σε ηλεκτρονική μορφή πλέον, αυτά που αναζητούν οι μελλόνυμφοι

Όλα του γάμου …δύσκολα, όχι μόνο στη ζωή των ζευγαριών, αλλά και στη διαδικασία πριν διαβούν τα σκαλιά της Εκκλησίας για τον έγγαμο βίο τους. Τα ζευγάρια των μελλόνυμφων που συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά, ενόψει της μεγάλης μέρας της ζωής τους, θα πρέπει πλέον ηλεκτρονικά να προμηθεύονται το παράβολο για την έκδοση άδειας γάμου, καθώς πλέον το υπουργείο Οικονομικών έχει σταματήσει να αποστέλλει έντυπα παράβολα στην Εφορία του Βόλου, προωθώντας το e-paravolo το οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το προμηθευθεί μέσω υπολογιστή συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, ή σε περίπτωση που δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία, έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε κάποιο ΚΕΠ.
Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μια αίτηση για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για γάμο και στη συνέχεια μπορεί να απευθυνθεί σε τραπεζικό κατάστημα καταβάλλοντας περίπου 18 € για να το παραλάβει.
Βολιώτισσα που σκοπεύει να παντρευτεί, απευθύνθηκε στην Εφορία του Βόλου για να αποκτήσει το παράβολο χαρτοσήμου για γάμο, αλλά πληροφορήθηκε πως δεν είναι διαθέσιμο αφού το Υπουργείο έχει σταματήσει την προμήθεια του.

Προωθείται το ηλεκτρονικό παράβολο

Πηγές της Εφορίας, ανέφεραν πως υπάρχουν σε απόθεμα ελάχιστα παράβολα των 20 € που έχουν ξεμείνει από παλιά, τα οποία όμως δεν αφορούν περιπτώσεις γάμου και αυτό γιατί το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί το ηλεκτρονικό παράβολο, στο πλαίσιο της επέκτασης των ηλεκτρονικών διαδικασιών στις συναλλαγές των πολιτών με το δημόσιο.
Παράλληλα το ίδιο εφαρμόστηκε και για τους υποψηφίους των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών που έβγαλαν ηλεκτρονικά το παράβολο των 50€ που απαιτούνται για την συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, εκτός ορισμένων εξαιρετικών περιπτώσεων που το έπραξαν μέσω της εφορίας.

Η διαδικασία μέσω υπολογιστή

Ο συναλλασσόμενος συνδέεται στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. και μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» συμπληρώνει το Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου. Τα πεδία προς συμπλήρωση είναι τα παρακάτω: Αν ο συναλλασσόμενος γνωρίζει τον τετραψήφιο κωδικό του παραβόλου που επιθυμεί, τότε τον πληκτρολογεί στο πεδίο Αναζήτηση με κωδικό τύπου και στη συνέχεια πατά το πλήκτρο Αναζήτηση. Ελέγχει αν τα πεδία – Φορέας Δημοσίου – Κατηγορία Παραβόλου – Τύπος Παραβόλου είναι αυτά που επιθυμεί. Επίσης στην περίπτωση παραβόλου με μεταβλητό ποσό, ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να προσδιορίσει το ποσό, ενώ στην περίπτωση παραβόλου με σταθερό ποσό, το ποσό συμπληρώνεται αυτόματα.
Μετά την υποβολή αιτήματος εμφανίζεται η οθόνη «Επιβεβαίωσης Στοιχείων Παραβόλου» με συμπληρωμένη την Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμής, η οποία ορίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, εάν το παράβολο δεν πληρωθεί ο κωδικός του e-Παραβόλου παύει να ισχύει και «ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ». Στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο ΑΦΜ στην οθόνη επιβεβαίωσης στοιχείων εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχει συμπληρωθεί Α.Φ.Μ. – η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν δύναται να πραγματοποιηθεί».
Πριν την επιβεβαίωση της οριστικής υποβολής του αιτήματος, ο συναλλασσόμενος μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία του και στη συνέχεια να οριστικοποιήσει την υποβολή του αιτήματός πατώντας την επιλογή «Οριστική Υποβολή Αιτήματος».

Η εκτύπωση περιλαμβάνει δύο σελίδες. Η πρώτη σελίδα είναι «Για χρήση από τον Πολίτη» και περιλαμβάνει και το απόκομμα για την τράπεζα.
Η δεύτερη σελίδα «Για χρήση από το Φορέα» κατατίθεται στο φορέα για να αναζητήσει ο υπάλληλος τον κωδικό παραβόλου στην εφαρμογή του e-Παραβόλου. Το απόκομμα για την τράπεζα είναι χρήσιμο μόνο ως αναφορά του κωδικού παραβόλου που είναι και κωδικός πληρωμής και όχι για να δοθεί στην τράπεζα.