«Ο Βόλος αρχίζει να μπαίνει στον διεθνή επενδυτικό χάρτη»

Τόνισε στο «Ράδιο-Ένα 102,5» ο Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής, με αφορμή και το αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου

«Ο Βόλος αρχίζει να μπαίνει στον διεθνή επενδυτικό χάρτη», τόνισε στο «Ράδιο-Ένα 102,5» ο Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής Χρ. Τριαντόπουλος, με αφορμή ερώτηση του Γ. Καρεκλίδη, για το αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου. Όπως υποστήριξε, «οι προοπτικές είναι θετικές, για το αεροδρόμιο, καθώς είναι από τα πιο σύγχρονα»
«Είχαμε κάνει και παλαιότερα κάποιες κινήσεις, ενώ κρίσιμο σημείο είναι να υπάρχει η ζήτηση. Αυτή η ζήτηση, δημιουργείται μέσω της κατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Καλαμάτας». «Ο Βόλος αρχίζει να μπαίνει στον διεθνή επενδυτικό χάρτη», τόνισε στο «Ράδιο-Ένα 102,5» ο Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής.