Οι πολιτικοί της Μαγνησίας που βρέθηκαν σε κυβερνητικά σχήματα

Από την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην υπόλοιπη Ελλάδα το 1881 έως σήμερα

Από την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην υπόλοιπη Ελλάδα το 1881 έως τις μέρες μας, είκοσι δύο (22) πολιτικοί από τη Μαγνησία, μετείχαν κατά περιόδους σε διάφορα κυβερνητικά σχήματα με το αξίωμα του υπουργού ή του υφυπουργού.
Μεταξύ των είκοσι δύο, οι Ανδρέας Αποστολίδης, Κωνσταντίνος Σπυρίδης, Γεώργιος Καρτάλης και Ιωάννης Γκλαβάνης, είναι οι πολιτικοί με τη μακροβιότερη θητεία σε κυβερνητικά σχήματα. Ο υφυπουργός Εσωτερικών Αθανάσιος Νάκος, είναι ο πολιτικός με τη μακροβιότερη θητεία στο ίδιο υπουργείο, αξίωμα το οποίο του εμπιστεύτηκε η κυβέρνηση Κ. Καραμανλή και κατείχε από το 2004 ως τον Οκτώβριο του 2009. Οι πολιτικοί από τη Μαγνησία που διετέλεσαν και διατελούν υπουργοί και υφυπουργοί σε διάφορα κυβερνητικά σχήματα κατά χρονολογική σειρά είναι οι εξής:

Γεώργιος Φιλάρετος
Υπουργός Δικαιοσύνης και προσωρινά Υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Κ. Κωνσταντοπούλου (18.2.1891-3.5.1892)

Κωνσταντίνος Τοπάλης
Υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμη (12.10.1901-17.11.1902)

Γεώργιος Μπαλτατζής

• Υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Γεωργίου Θεοτόκη (21.6.1908-4.71909)
• Υπουργός Συγκοινωνιών στην κυβέρνηση Δημητρίου Γούναρη (25.2.1915-10.8.1915)
• Υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Νικολάου Καλογερόπουλου 924.1.1921-26.3.1921)
• Υπουργός Εξωτερικών και προσωρινά Υπουργός Ναυτικών στην κυβέρνηση Δημητρίου Γούναρη (26.3.1921-2.3.1922)
• Υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη (9.5.1922-28.8.1922)

Αλέξανδρος Κασσαβέτης
Υπουργός Συγκοινωνιών στην προσωρινή κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη (6.10.1916-14.6.1917)

Κωνσταντίνος Σπυρίδης
• Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και προσωρινά Υπουργός Γεωργίας σε κυβερνήσεις των Αλεξ. Ζαΐμη, Δημ. Ράλλη και Ελ. Βενιζέλου (14.6.1917-4.11.1920)
• Υπουργός Εθνικής Οικονομίας σε κυβερνήσεις Ελευθερίου Βενιζέλου (11.1.1924-6.2.1924)
• Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και προσωρινά Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης στην κυβέρνηση Γεωργίου Καφαντάρη (6.2.1924-12.3.1924)
• Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Ανδρέα Μιχαλακοπούλου (7.10.1924-15.6.1925)
• Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης στην κυβέρνηση Ανδρέα Μιχαλακοπούλου (15.6.1925-26.6.1925)
• Υπουργός Γεωργίας σε κυβερνήσεις Ελευθερίου Βενιζέλου (7.6.1929-22.12.1930)

Δημήτριος Σαράτσης
Υφυπουργός Υγιεινής στην κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπαναστασίου (26.5.1932-5.6.1932)

Γεώργιος Αντ. Καρτάλης
• Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Παναγή Τσαλδάρη(19.7.1935-10.10.1935)
• Υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση Γεωργίου Κονδύλη
(16.10.1935-30.11.1935)
• Υπουργός Τύπου και Πληροφοριών στην ελεύθερη κυβέρνηση εξωτερικού Γεωργίου Παπανδρέου (8.6.1944-18.10.1944)
• Υφυπουργός Τύπου και Διαφωτίσεως στην ελεύθερη κυβέρνηση εξωτερικού Γεωργίου Παπανδρέου (18.10.1944-23.10.1944)
• Υπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση απελευθέρωσης Γεωργίου Παπανδρέου (23.10.1944-11.3.1945)
• Υπουργός Εφοδιασμού στην κυβέρνηση Θεμιστοκλή Σοφούλη (22.11.1945-11.3.1946)
• Υπουργός Οικονομικών και προσωρινά Υπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα (15.4.1950-21.8.1950)
• Υπουργός Συντονισμού στις κυβερνήσεις Νικολάου Πλαστήρα (27.10.1951-11.10.1952)

Νικόλαος Μπαλτατζής- Μαυροκορδάτος
• Υφυπουργός Εξωτερικών και Υφυπουργός Τύπου και Πληροφοριών σε δύο κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη (18.4.1946-24.1.1947)
• Υφυπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Δημητρίου Μάξιμου (27.1.1947-17.2.1947)
• Υφυπουργός Τύπου και Πληροφοριών στην κυβέρνηση Θεμιστοκλή Σοφούλη (7.9.1947-7.5.1948)

Μιλτιάδης Πορφυρογένης
• Υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου (24.5.1945-18.10.1945)

Ιωάννης Κ. Γκλαβάνης
• Υπουργός Γεωργίας και προσωρινά Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα (3.1.1945-6.1.1945)
• Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα (6.1.1945-8.4.1945)
• Υπουργός Ανοικοδόμησης στην κυβέρνηση Δημητρίου Μάξιμου (24.1.1947-17.2.1947)
• Υπουργός Υγιεινής-Κοινωνικής Πρόνοιας και Υπουργός Οικισμού και Ανοικοδόμησης στην κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου (23.3.1950-15.4.1950) και (27.3.1950-15.4.1950) αντίστοιχα.
• Υπουργός Εμπορίου και προσωρινά Υπουργός Βιομηχανίας στην κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου (1.2.1951-27.10.1951)
• Υπουργός Εμπορίου στην κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου (6.1.1965-15.7.1965)
• Υπουργός Δημοσίων Έργων και προσωρινά Βορείου Ελλάδος στην κυβέρνηση Στέφανου Στεφανόπουλου (21.9.1965-11.5.1966)
• Υπουργός Βιομηχανίας στην κυβέρνηση Στέφανου Στεφανόπουλου (11.5.1966-22.12.1966)

Ζήσης Ζησάκης
Υπουργός Βιομηχανίας στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή (4.11.1961-1.10.1962)

Αθανάσιος Φροντιστής
Υπουργός Συγκοινωνιών στην κυβέρνηση Παναγιώτη Κανελλόπουλου
(3.4.1967-21.4.1967)

Νικόλαος Μπρισίμης
Υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή (21.11.1974-10.9.1976)

Δημήτριος Πιτσιώρης
• Υφυπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας στην πρώτη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου (21.10.1981-5.7.1982)
• Υφυπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου (9.9.1983-27.3.1984)
• Υφυπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου (25.4.1986-2.7.1989)

Παυσανίας Ζακολίκος
• Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου (5.7.1982-5.6.1985)
• Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου (22.12.1988-17.3.1989)
• Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου (17.3.1989-2.7.1989)

Γεώργιος Σούρλας
• Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (11.4.1990-8.8.1991)
• Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (8.8.1991-3.12.1992)

Ροδούλα Ζήση
• Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Σημίτη (23.6.1999-13.4.2000)
• Υφυπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Σημίτη (24.10.2001-10.3.2004)

Λεωνίδας Τζανής
Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Σημίτη (19.2.1999-23.10.2001)

Αλέξανδρος Βούλγαρης
Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Σημίτη
(9.4.2000-23.10.2001)

Αθανάσιος Νάκος
Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα την Αυτοδιοίκηση σε κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Αλ. Καραμανλή από 10.3.2004 έως το 2009.
Τον Ιανουάριο του 2011 ανέλαβε τομεάρχης της Προστασίας του Πολίτη. Έπειτα από τη διεξαγωγή των εκλογών του Μαΐου του 2012 εξελέγη Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Στο αξίωμα αυτό επανεξελέγη μετά τις επόμενες εκλογές που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2012.

Ζέττα Μακρή
Την 1η Απριλίου 2013 ορκίστηκε ξανά βουλευτής, ενώ από 25-6-2013 έως 10-6-2014 διετέλεσε
Υφυπουργός Υγείας.

5 Ιανουαρίου 2021, ανέλαβε τα καθήκοντα της Υφυπουργού Παιδείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατερίνα Παπανάτσιου
Διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών από τον Νοέμβριο του 2016 ως τη λήξη θητείας της Κυβέρνησης τον Ιούνιο 2019. Εκλέχτηκε Βουλευτής Μαγνησίας τον Ιανουάριο του 2015 και το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Μαρίνα Χρυσοβελώνη
Στις 24 Φεβρουαρίου του 2016 ορίστηκε υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αρμόδια για θέματα Μεταφορών μετά την παραίτηση του Παναγιώτη Σγουρίδη. Στον πρώτο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης Τσίπρα Νοέμβριο 2016, υπέβαλε την παραίτησή της και τέθηκε εκτός κυβερνητικού σχήματος. Στον δεύτερο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης Τσίπρα, τον Σεπτέμβριο 2018, ως τη λήξη θητείας της Κυβέρνησης Ιούνιο του 2019, ανέλαβε υφυπουργός Εσωτερικών.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.