Πακέτο 2 δις ευρώ για εγγυήσεις δανείων σε ελληνικές επιχειρήσεις ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πακέτο κρατικής ενίσχυσης ύψους 2 δις ευρώ για την παροχή εγγυήσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο εγκρίθηκε υπό το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που δημιούργησε στις 19 Μαρτίου η Επιτροπή ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν στηρίξουν περαιτέρω την οικονομία λόγω της έξαρσης της νόσου της COVID-19 και το οποίο τροποποιήθηκε σήμερα.

H εκτελεστική αντιπρόεδρος, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Το ελληνικό σχέδιο ύψους 2 δις ευρώ που εγκρίθηκε σήμερα δίνει τη δυνατότητα εγγυήσεων σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες ρευστότητας και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τη λήψη των απαραίτητων εθνικών μέτρων υποστήριξης με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σε συνάρτηση με τους κανόνες της Ε.Ε.