Ποιοι θα πάρουν τα 534 ευρώ τον Μάιο

Ποιοι θα πάρουν λιγότερα και γιατί

Με αναλογία ημερών θα υπολογιστεί η ειδική οικονομική ενίσχυση του δεύτερου πακέτου αναστολών που διαρκεί έως τα τέλη Μαίου. Όπως καθαρά αναφέρεται στην νέα ΠΝΠ, οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης δεν καθορίζεται στην ΠΝΠ αλλά παραπέμπεται σε ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Δεδομένου ότι στο πρώτο πακέτο, η αποζημίωση ειδικού σκοπού ορίστηκε στα 800 ευρώ για 45 ημέρες, αναμένεται στο δεύτερο πακέτο που διαρκεί 30 ημέρες η οικονομική ενίσχυση των μισθωτών να οριστεί, όπως έχει γράψει και το “Έθνος της Κυριακής”, στα 534 ευρώ.

Το πλήρες ποσό των 534 ευρώ θα λάβουν όσοι μισθωτοί μείνουν σε αναστολή καθόλη την διάρκεια της παράτασης των 30 ημερών, η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Μαίου. Ωστόσο, η παράταση της αναστολής έρχεται – όπως έγραψε το ethnos.gr – με ευελιξία στο δεύτερο πακέτο στήριξης, καθώς :

 • επιτρέπεται η κατάργηση μετά τις πρώτες 15 μέρες αναστολής
 • επιτρέπεται η προσωρινή διακοπή της αναστολής
 • η παράταση δεν έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για όλους όπως είχε το πρώτο πακέτο ακριβώς επειδή το πρώτο 45ήμερο δεν τελειώνει για όλους την ίδια χρονική στιγμή. Το… σύνορο της 31ης Μαίου όπου τερματίζεται σε κάθε περίπτωση η παράταση της αναστολής, ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρωθεί οι 30 ημέρες ή όχι, διαμορφώνει διαφορετικές ταχύτητες αναστολών κι εργαζομένων στην παράταση.

Συνεπώς μπορεί κάποιος να μπει στην παράταση της αναστολής για 30 ημέρες, για 20 ημέρες, για 15 ημέρες ή ενδεχομένως και λιγότερο. Σε αυτή την περίπτωση η ειδική αποζημίωση θα υπολογιστεί κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής. Υπενθυμίζεται πως στο πρώτο πακέτο στήριξης η φόρμουλα που υιοθετήθηκε έκανε λόγο για 45 ημερολογιακές ημέρες. Με την ίδια φόρμουλα, των 30 ημερολογιακών ημερών κι εφόσον το πλήρες ποσό για το 30ήμερο είναι 534 ευρώ, η ειδική αποζημίωση στην παράταση για κάθε ημέρα παραμονής σε αυτή δεν αποκλείεται να οριστεί στα 17,8 ευρώ.

Όσοι χρειαστεί να μείνουν :

 • 15 ημέρες σε αναστολή στην παράταση του Μαίου θα λάβουν – 267 ευρώ
 • 20 ημέρες σε αναστολή στην παράταση του Μαίου θα λάβουν – 356 ευρώ
 • 25 ημέρες σε αναστολή στην παράταση του Μαίου θα λάβουν – 445 ευρώ

Αντίστοιχα όσοι παραμείνουν ένα 10ήμερο σε αναστολή τον Μάιο αναμένεται να δικαιούνται 178 ευρώ κ.ο.κ.

Η δυνατότητα παράτασης της αναστολής έχει δυο προυποθέσεις :

 • απαγόρευση απολύσεων μέχρι 31η Μαΐου 2020
 • για 45 ημέρες μετά την λήξη της παράτασης, δηλαδή έως 15 Ιουλίου να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

“Ζήτημα γεννάται αν η ρήτρα διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για 45 ημέρες μετά την λήξη της παράτασης των αναστολών δεσμεύει τον εργοδότη ώστε να μην μπορεί να εφαρμόσει στο διάστημα αυτό του 45ήμερου – το οποίο σημειωτέον φτάνει έως και τα μέσα Ιουλίου – το νέο σύστημα του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας, δηλαδή την νέα εκ περιτροπής απασχόληση – έναντι των εργαζομένων που προέρχονται από την αναστολή ή και του λοιπού προσωπικού, δηλαδή του συνόλου των εργαζομένων στην επιχείρηση. Πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει άμεσα να αποσαφηνιστεί¨, δηλώνει ο δικηγόρος – εργατολόγος, Γιάννης Καρούζος.

Ποιοι θα πάρουν το πλήρες ποσό

Εντός του Μαίου θα τρέχουν παράλληλα ημέρες από το πρώτο πακέτο και ημέρες παράτασης για πολλούς μισθωτούς. Συνεπώς, το πλήρες ποσό της οικονομικής ενίσχυσης στο δεύτερο πακέτο στήριξης δικαιούνται να λάβουν :

 1. εργαζόμενοι επιχειρήσεων που θα παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή όλο τον Μάιο
 2. εργαζόμενοι επιχειρήσεων που ήταν κλειστές με κρατική εντολή και ανοίγουν σταδιακά από την ερχόμενη Δευτέρα 4 Μαίου αλλά μπαίνουν σε παράταση αναστολής από τους εργοδότες τους έως τις 31 Μαίου και παραμένουν σε αναστολή έως τις 31 Μαίου (χωρίς προσωρινή διακοπή ή κατάργηση)

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που είχαν παραμείνει ανοικτές αλλά υπολειτουργούσαν και θεωρήθηκαν πληττόμενες βάσει ΚΑΔ, οι οποίοι τέθηκαν σε αναστολή από τον εργοδότη τους θα πρέπει να λάβουν αναλογία της οικονομικής ενίσχυσης εφοσον ενταχθούν στην παράταση.

Για παράδειγμα :

Το 45ήμερο για τους πρώτους που τέθηκαν σε αναστολή στις 21 Μαρτίου, ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα 4 Μαίου. Εφόσον μπουν στην παράταση, αυτή θα πρέπει να μετράει από την Τρίτη 5 Μαίου. Συνεπώς αναμένεται να δικαιούνται οικονομική ενίσχυση για 27 ημέρες, δηλαδή 480 ευρώ.

Μόνο το 60% σε παράταση αναστολής

Σύμφωνα με την ΠΝΠ και όπως είχε προαναγγελθεί, οι εργοδότες που πλήττονται και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου. Προσοχή, καθώς σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, ο εργοδότης καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το 60%.

Δηλαδή επιβάλλεται, κατά τους ειδικούς, όριο στις επιχειρήσεις που ανοίγουν σταδιακά από την Δευτέρα, ώστε να επαναφέρουν κατ’ ελάχιστον σε ενεργή απασχόληση το 40% των εργαζομένων τους. Μπορούν να παρατείνουν την αναστολή για το υπόλοιπο 60% και έως τις 31 Μαίου. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέμειναν ανοιχτοί στην πρώτη φάση της πανδημίας και θεωρήθηκαν πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ, καθώς μπορούν να παρατείνουν τις αναστολές έως 31/5 για έως και το 60% όσων τελούν σε αναστολή.

Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες συνεχίζεται το “λουκέτο” με εντολή δημόσιας αρχής και τον Μάιο, παρατείνεται αυτοδίκαια η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η αναστολή λειτουργίας

Η παράταση της αναστολής έχει δυο προυποθέσεις :

 • απαγόρευση απολύσεων μέχρι 31η Μαΐου 2020
 • για 45 ημέρες μετά την λήξη της παράτασης, δηλαδή έως 15 Ιουλίου να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Για παράδειγμα

Κατάστημα οπτικών ειδών με 10 εργαζόμενους σε αναστολή. Από αύριο μπορεί να επαναλειτουργήσει. Μπορεί να διατηρήσει τους 6 εργαζόμενους σε αναστολή έως 31 Μαίου. Για τον Μάιο οι εργαζόμενοι που θα παραμείνουν σε αναστολή θα λάβουν 534€ ειδική αποζημίωση. Από 1η Ιουνίου ξεπαγώνουν όλες οι συμβάσεις.

Τον Ιούνιο θα ισχύσουν δυνητικά (εξαρτάται από ΚΥΑ στην οποία παραπέμπει εξουσιοδοτική διάταξη) οι αναστολές συμβάσεων με οικονομική ενίσχυση του κράτους μόνο για τις επιχειρήσεις, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας κατά τον μήνα Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής.

Όπως επισημαίνει ο κ. Καρούζος, ζητούμενο για τους εργατολόγους είναι αν η ρήτρα διατήρησης του ίδιου είδους σύμβασης εργασίας καταλαμβάνει όλο το προσωπικό της επιχείρησης που κάνει χρήσης της παράτασης αναστολών ή μόνο τους μισθωτούς που μπαίνουν στο μέτρο της παράτασης.

Κατάργηση αναστολής

Την δυνατότητα των εργοδοτών να καταργούν την αναστολή των εργαζομένων τους υπό προυποθέσεις προβλέπει η νέα ΠΝΠ. Αναλυτικά προβλέπεται πως μπορούν οι επιχειρήσεις που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής με 2 προυποθέσεις :

 1. η ανάκληση πρέπει να αφορά τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και
 2. εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες.

Προσοχή καθώς η κατάργηση σημαίνει οριστική ανάκληση. Δηλαδή οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν μπορούν να τεθούν εκ νέου σε αναστολή. Επίσης, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.

Για παράδειγμα :

Κατάστημα αθλητικώ ειδών με 5 εργαζόμενους. Από την ερχόμενη Δευτέρα 4 Μαίου επαναλειτουργεί. Δηλώνει παράταση αναστολής για τους 3 εργαζόμενους έως 31 Μαίου. Στις 15 Μαίου προβαίνει σε οριστική ανάκληση καθώς χρειάζεται τους 3 υπαλλήλους πίσω στη δουλειά. Οι εργαζόμενοι θα λάβουν ειδική αποζημίωση 267 ευρώ για το πρώτο 15ήμερο του Μαίου από το κράτος. Από τις 15 Μαίου και μετά πρέπει να λάβουν μισθό από τον εργοδότη τους.

Η οριστική ανάκληση δεν επιτρέπεται φυσικά για επιχειρήσεις – εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο.

Προσωρινή ανάκληση – διακοπή

Επιτρέπεται επίσης η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ. Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης. Δηλαδή, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης στο “διάλειμμα της αναστολής”. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της.

Για παράδειγμα :

Εταιρεία που επαναλειτουργεί από την Δευτέρα με 10 εργαζόμενους. Παρατείνει την αναστολή για τους 6 έως τέλος Μαίου και επαναφέρει σε ενεργή απασχόληση τους 4. Το δεύτερο 15ήμερο του Μαίου προκύπτει μια σημαντική παραγγελία και χρειάζεται όλο το πρωσωπικό του. Μπορεί να διακόψει την αναστολή των 6 μισθωτών για ένα 5ήμερο. Για το 5ήμερο θα τους πληρώσει ο ίδιος την αναλογία με βάση το μισθό τους. Για τις υπόλοιπες 25 ημέρες της παράτασης αναστολής θα λάβουν από το κράτος ενίσχυση 445 ευρώ.

Η προσωρινή ανάκληση – διακοπή προδηλώνεται στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.