Πολύ πιο κάτω από τα επίπεδα τοξικότητας οι ενώσεις που ανιχνεύτηκαν στον Βόλο

Παραδόθηκε στην Περιφερειακή Αρχή η συνοπτική ενδιάμεση έκθεση για τη διερεύνηση των οσμών

Παραδόθηκε στην Περιφερειακή Αρχή η συνοπτική ενδιάμεση έκθεση για τη διερεύνηση των οσμών στον Βόλο , απ΄την οποία προκύπτει ότι είναι «πολύ πιο κάτω από τα επίπεδα τοξικότητας οι ενώσεις που ανιχνεύτηκαν». Τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν στην πορεία, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (θερμή-ψυχρή περίοδο) και θα γίνουν δειγματοληψίες τόσο σε νέες βιομηχανίες όσο και σε βιομηχανίες όπου έχουν ήδη ληφθεί δείγματα.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, «η Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την προστασία της δημόσιας υγείας, εκτελεί ετήσιο Πρόγραμμα για τη Διερεύνηση της Χημικής Σύστασης και της Προέλευσης Δυσοσμίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας, το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο στη χώρα μας.
Παραδόθηκε στην Περιφερειακή Αρχή η συνοπτική ενδιάμεση έκθεση του ερευνητικού έργου. Η έκθεση αφορά την έρευνα για το χρονικό διάστημα από 23.06.2020 έως 23.12.2020. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την κατάλληλη επιστημονική μεθοδολογία, που είναι διεθνώς αποδεκτή και τα ορθά επιστημονικά πρωτόκολλα προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα, παρόλο που συνέπεσε με την περίοδο της πανδημίας, με τις ανάλογες δυσκολίες που προκύπτουν από τα μέτρα covid-19.
Στην πόλη του Βόλου τοποθετήθηκαν τρεις σταθεροί δειγματολήπτες (ανατολικά, κέντρο, δυτικά) ενώ πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και με φορητούς δειγματολήπτες στον περιβάλλοντα χώρο εργοστασίων και συναφών δραστηριοτήτων σε περίμετρο έως και 15 χλμ περιμετρικά της πόλης του Βόλου, για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Δειγματοληψίες συνεχίζονται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος.
Ελήφθησαν 141 δείγματα από σταθερούς και φορητούς δειγματολήπτες και μελετήθηκαν και ερευνήθηκαν 122 πτητικές οργανικές ενώσεις συνολικά, ήτοι μερκαπτάνες, θειοφαίνια, σουλφίδια, αρωματικά, αλδεΰδες, κετόνες, αλκάνια, αλκένια, φαινόλες, οξέα, αμίνες και αζωτούχες ετεροκυκλικές ενώσεις. Ορισμένες ενώσεις που ανιχνεύτηκαν βρέθηκαν πάνω από το κατώφλι οσμής (γίνονται αντιληπτές στην όσφρηση), ενώ βρίσκονται πολύ πιο κάτω από τα επίπεδα τοξικότητας, σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία .
Οι έρευνες συνεχίζονται σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (θερμή-ψυχρή περίοδο) και θα γίνουν δειγματοληψίες τόσο σε νέες βιομηχανίες όσο και σε βιομηχανίες όπου έχουν ήδη ληφθεί δείγματα.
Τα οριστικά συμπεράσματα της έρευνας θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών τόσο μέσα στην πόλη, όσο και στις βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή και την πλήρη επεξεργασία των συνολικών δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής από την Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η έρευνα θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.