Πόσες έδρες βγάζουν οι πρωτεύσαντες υποψήφιοι στους δήμους της Μαγνησίας

Τις έδρες που σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, βγάζουν οι πρωτεύσαντες υποψήφιοι στους δήμους της Μαγνησίας δημοσιεύει η ΜΑΓΝΗΣΙΑ. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα οι έδρες είναι οι εξής: