“Πράσινο” φως από τη ΡΑΕ για το LNG στο λιμάνι του Βόλου

Το έργο ονομάζεται “Αργώ”

Στη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ στην εταιρεία «Mediterranean Gas A.E.» προχώρησε με απόφασή της η ΡΑΕ, όπως δημοσιεύει η ιστοσελίδα energypress.Πρόκειται για ένα ακόμη πλωτό τερματικό LNG που προστίθεται στα δύο έργα της Gastrade στη Β. Ελλάδα και στο έργο «Διώρυγα» της Μότορ Όιλ στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση, το έργο που ονομάζεται «Αργώ» αφορά στην κατασκευή:

Α. Υπεράκτιου Πλωτού Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ ο οποίος περιλαμβάνει:

Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (Floating Storage and Regasification Unit) [FSRU]

Πλωτό Αγκυροβόλιο πολλαπλών σημείων πρόσδεσης / πλωτών ναύδετων (buoys) για την πρόσδεση του FSRU στην πρύμνη και την πλώρη.

B. Υποθαλάσσιου και Χερσαίου αγωγού Φυσικού Αερίου για τη διοχέτευση του φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) μέσω νέου Μετρητικού Σταθμού.

Το FSRU θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένο σε σταθερό σημείο επί πλωτής εξέδρας στην είσοδο του Λιμένος Βόλου πλησίον της ακτής στην περιοχή «Πευκάκια».

Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 150.000-180.000 m3 με μέγιστο αριθμό τέσσερων δεξαμενών.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΡΑΕ το FSRU- Πλωτή μονάδα- θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένο σε σταθερό σημείο επί πλωτής εξέδρας στην είσοδο του Λιμένος Βόλου πλησίον της ακτής στην περιοχή «Πευκάκια» στην ακόλουθη συντεταγμένη: Χ Υ Α1 39ο 20’ 57’’ Ν 22ο 56’ 41’’ Ε

H ελάχιστη απόσταση από την ακτή υπολογίζεται στα 340 μέτρα περίπου. Η διατήρηση της σταθερής απόστασης του FSRU από την ακτή θα εξασφαλιστεί με πρόσδεση στη μόνιμα αγκυροβολημένη πλωτή εξέδρα.

Η απαιτούμενη επιφάνεια για τη χωροθέτηση της πλατφόρμας εκφόρτωσης, των ναυδέτων πρόσδεσης/παραβολής αλλά και την αγκυροβολιά της πλωτής μονάδας και του εξυπηρετούμενου LNG αναμένεται να ανέλθει σε 55 στρέμματα περίπου [365 x 150 m (μήκος x πλάτος) σε επιφάνεια κάτοψης] συνεκτιμώντας πρόσθετη απόσταση ασφαλείας της τάξεως των 25 μέτρων παραπλέυρως του εξυπηρετούμενου πλοίου.

Η θαλάσσια περιοχή που θα δεσμεύσει το έργο θα βρίσκεται εκτός των γραμμών πλεύσης των μεγαλύτερων πλοίων που εξυπηρετούνται από το Λιμένα του Βόλου

Υποθαλάσσιος και Χερσαίος αγωγός φυσικού αερίου

Η σύνδεση της μονάδας FSRU με τον μετρητικό/ρυθμιστικό σταθμό θα γίνεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μήκους περίπου 340 μέτρων από την πλωτή προβλήτα (floating jetty) και στη συνέχεια με χερσαίο αγωγό μήκους περίπου 5,1 km μέχρι τη ΒΙΠΕ Βόλου. Η λεπτομερής όδευση του υποθαλάσσιου αγωγού και ο ακριβής προσδιορισμός του σημείου προσαιγιάλωσής του θα προσδιοριστούν στο στάδιο του βασικού σχεδιασμού του έργου. Το χερσαίο τμήμα του αγωγού θα οδεύει μέσω αγροτικής κυρίως περιοχής και στα σημεία που απαιτείται υπογειοποίηση θα γίνεται μέσω της μεθόδου κατευθυνόμενης διάτρησης. Οι αγωγοί θα έχουν ονομαστική διάμετρο 10” και πίεση λειτουργία ανάλογης του ΕΣΦΑ (75 barg).

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου

Θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

1. Αδειοδότηση: η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης εκτιμάται να ολοκληρωθεί σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας άδειας.

2. Μελέτες: οι τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες (βασικός σχεδιασμός, FEED, περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας) εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας άδειας.

3. Κατασκευή ΑΣΦΑ: Οι εργασίες κατασκευής του ΑΣΦΑ θα ολοκληρωθούν εντός δεκαπέντε (13) μηνών από τη χορήγηση της παρούσας Άδειας. Η κατασκευή του ΑΣΦΑ περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι επιμέρους έργων και εργασιών:

Σχετικά με το FSRU: Κατάρτιση σύμβασης για τη μακρόχρονη χρηματοδοτική μίσθωση FSRU σε συνεργασία με τις εταιρείες BW LNG σύμφωνα με το σχετικό σύμφωνο συνεργασίας που έχει προσκομιστεί. Πιστοποίηση του FSRU από διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό. Πρόσδεση FSRU σε πλωτή εξέδρα, σύνδεση με υποθαλάσσια PLEM και υποθαλάσσιο αγωγό Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης.

Σχετικά με την πλωτή εξέδρα: Κατασκευή Πλωτής Εξέδρας για την πρόσδεση του FSRU.

Σχετικά με τον υποθαλάσσιο αγωγό: Εργασίες διαμόρφωσης θαλάσσιου πυθμένα και εγκατάστασης υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης. Διαμόρφωση σημείου εξόδου και σύνδεσης με τον χερσαίο αγωγό.

Σχετικά με τον χερσαίο αγωγό: Εργασίες κατασκευής χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης.

Σχετικά με τη σύνδεση με το ΕΣΦΑ: Σύνδεση με το ΕΣΦΑ μέσω νέου μετρητικού σταθμού.

Στη συνέχεια θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία 2 μηνών.

Έναρξη Εμπορικής Λειτουργίας: Ο χρόνος για τη δοκιμαστική λειτουργία και την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας άδειας, με εκτιμώμενη ημερομηνία τον Ιανουάριο του 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνεργασία με την Mediterranean Gas έχει η αμερικανική ExxonMobil για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, μέσω αποκλειστικής συμφωνίας δεκαετούς προμήθειας.

Αλλαγή σκυτάλης στην Mediterranean Gas

Στην Mediteranean gas όμως υπάρχουν και εσωτερικές αλλαγές, όπως κάνει γνωστό η ιστοσελίδα newmoney. Πολύ πρόσφατα τα ηνία της Mediterranean Gas ανέλαβε ο Βασίλης Πετκίδης. Ο κ. Πετκίδης είναι ιδιαίτερα έμπειρο στέλεχος της ενεργειακής αγοράς, με πολυετή θητεία στον όμιλο JetOil και έως πρόσφατα ήταν Γενικός Διευθυντής της Cetracore-JetOil.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας, ο κ. Πετκίδης ήταν μέλος του Δ.Σ. του θυγατρικού βραχίονα JetOil Industries, από την οποία παραιτήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου.

Στη συνέχεια, στις 14 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση της Mediterranean Gas εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Β. Πετκίδη, Αναπληρωτή Πρόεδρο τον Νικόλαο Μαράντο και μέλος τον Γεώργιο Καραγιάννη.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.