Προσλήψεις 43 εκπαιδευτικών στο ΙΕΚ του Δ. Βόλου

Αναλυτικά η προκήρυξη στη σημερινή "ΜΑΓΝΗΣΙΑ"

H KEKΠΑ ΔΙΕΚ του Δ. Βόλου, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, συνολικά σαράντα τριών εκπαιδευτών, διάρκειας έως 30/06/2019, ή σε ορισμένες ειδικότητες για ένα εξάμηνο σύμφωνα με τις ανάγκες του ΔΙΕΚ, στο Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΔΙΕΚ, που εδρεύει στο Βόλο. Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν εφόσον λειτουργήσουν οι αντίστοιχες ειδικότητες του Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2018-2019. Πληρ. τηλ. επικοινωνίας: 2421056446, ενώ η προκήρυξη δημοσιεύεται σήμερα, στην εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ.