Σε εργολάβο η καθαριότητα του παραλιακού μετώπου Αγριάς!

Δεν έχει προσωπικό ο Δήμος Βόλου

Σε ιδιώτη δίνει το έργο της καθαριότητας του παραλιακού μετώπου της Αγριάς, ο Δήμος Βόλου, μετά από βεβαίωση της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού παραλιακού μετώπου της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου με ίδια μέσα, λόγω έλλειψης προσωπικού.
Με απόφαση του αντιδημάρχου Οικονομικών Αριστείδη Σαββάκη, εγκρίθηκε η διενέργεια και οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών καθαρισμού παραλιακού μετώπου της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου όπως αυτές αποτυπώνονται στην μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Η υπηρεσία ανατίθεται σε εταιρία του Βόλου και το συνολικό κόστος των εργασιών ανέρχεται σε 6.930 € με ΦΠΑ 24%.