Στους λογαριασμούς των δικαιούχων 20,7 εκατ. ευρώ επιστροφές φόρων

Μετά την πρώτη μερίδα εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων από το 1.631.721 που είχαν υποβληθεί έως και χθες, η ΑΑΔΕ πιστοποίησε επιστροφή φόρου 20.735.129,48 ευρώ, τους οποίους πιστώνει άμεσα στους λογαριασμών των δικαιούχων οι οποίοι μετά από έλεγχο βρέθηκαν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι

Όσοι φορολογούμενοι δήλωσαν λογαριασμό (IBAN), στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, το ποσό επιστροφής είναι ήδη διαθέσιμο από σήμερα, 24/05/2019.

Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν λογαριασμό ή βρέθηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο του (IBAN) που δήλωσαν, το ποσό επιστροφής θα είναι διαθέσιμο από την 31/05/2019 με την προσκόμιση στην αναγραφόμενη τράπεζα της ειδοποίησης επιστροφής φόρου εισοδήματος, η οποία είναι ενσωματωμένη στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου που έχει εκδοθεί για το φορολογικό έτος 2018.

Πάντως από το σύνολο των 1.63.1721 υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων το 1.405.904 βρέθηκαν μηδενικές, 589.854 ήταν χρεωστικές με συνολικό αναλογούντα φόρο 351.807.289 ευρώ και 256.772 πιστωτικές με συνολική επιστροφή φόρου 69.037.646 ευρώ.