Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, τα αποτελέσματα ελέγχων σε rdf για την ΑΓΕΤ

Φωτό αρχείου
Όπως γνωστοποίησε η Π.Ε. Μαγνησίας, τα δείγματα ήταν εντός ορίων

Σύμφωνα, με την υπουργική απόφαση που αφορά στη χρήση από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ, οπότε και εντός ορίων, είναι τα αποτελέσματα ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την Π.Ε. Μαγνησίας, σε δείγματα rdf ( απορριμματογενή ανακτώμενα στερεά καύσιμα) που παρελήφθησαν μέσω της μεταφοράς με φορτηγά πλοία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της αντιπεριφέρειας Μαγνησίας. Επισημαίνεται μάλιστα, ότι για αν είναι τα αποτελέσματα στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης, θα πρέπει αυτά να κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις 1, 2 ή 3 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο.
Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, από το γραφείο της Αντιπ/χη Μαγνησίας & Σποράδων « τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών εναλλακτικού στερεού καυσίμου – RDF με κωδικό 19.12.10 που πραγματοποιήθηκαν σε φορτηγά πλοία τα οποία μετέφεραν συσκευασμένα δεμάτια εναλλακτικού καυσίμου με τελικό αποδέκτη το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από το πιστοποιημένο εργαστήριο ENVIROLAB IKE και αφορούν το εναλλακτικό στερεό καύσιμο – RDF με κωδικό 19.12.10 που παρελήφθη από την ΑΓΕΤ Ηρακλής στις κάτωθι ημερομηνίες:
01/04/2019 με προμηθεύτρια εταιρεία την DECO S.p.A.
24/04/2019 με προμηθεύτρια εταιρεία την GEOCYCLE (Italia) Srl
Σε κάθε παραλαβή λήφθηκαν τρία (3) δείγματα (ένα δείγμα για κάθε 1.000 τόνους παρεληφθέντος εναλλακτικού καυσίμου) και η ανάλυση τους πραγματοποιήθηκε ως προς τη
 Μέση κατώτερη θερμογόνο Δύναμη (Lower Heating Value – LHV) (MJ/Kg as received)
 Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο (% σε ξηρή βάση)
 Διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο (mg/MJ)
όπως προβλέπεται από την με αρ. πρωτ 56366/4351/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 3339/Β/2014).
Τα τελικά αποτελέσματα, παρατίθενται στο παρακάτω Πίνακα:
Α/Α Παράμετρος Ελέγχου Μονάδα Ημερομηνία παραλαβής 1ο Δείγμα 2ο Δείγμα 3ο Δείγμα Κλάση του Μ.Ο των τριών δειγμάτων με βάση την Υ.Α 56366/4351/2014
1 Μέση κατώτερη θερμογόνο Δύναμη (Lower Heating Value – LHV) MJ/Kg as received 01-03/04/2019 13,34 17,41 15,90 Κλάση 3
2 Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο % σε ξηρή βάση 0,91 0,85 0,97 Κλάση 3
3 Διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο mg/MJ 0,015 0,006 0,007 Κλάση 1
4 Μέση κατώτερη θερμογόνο Δύναμη (Lower Heating Value – LHV) MJ/Kg as received 27-29/04/2019 30,80 29,37 28,30 Κλάση 1
5 Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο % σε ξηρή βάση 0,78 0,45 0,60 Κλάση 3
6 Διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο mg/MJ 0,010 0,010 0,011 Κλάση 1

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014) για να χρησιμοποιεί η τσιμεντοβιομηχανία τα απορριμματογενή ανακτώμενα στερεά καύσιμα θα πρέπει αυτά να κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις 1, 2 ή 3 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15359:2011».