Τρία νέα κρούσματα κορωνοϊού στο Βόλο

24 σε σύνολο τα κρούσματα στη Θεσσαλία

Τρία νέα κρούσματα κορωνοϊού καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο στο Βόλο, σύμφωνα με το Συντονιστικό Όργανο της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της κρίσης του Covid 19. Σε επίπεδο Θεσσαλίας τα κρούσματα ανέρχονται σε 24. Πιο αναλυτικά από 16/10/2020 ώρα 14:00 έως 17/10/2020 ώρα 14:00 καταγράφονται τα εξής κρούσματα :

-Στην περιοχή της Λάρισας
Καταγράφηκαν 14 νέα κρούσματα Covid -19.
5 κρούσματα αποτελούν επαφές κρούσματος (15/10/2020) και εξετάστηκαν όλα στο Π.Γ.Ν. Λάρισας ενώ ακόμη 7 κρούσματα εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωματολογίας, πέντε στο Γ.Ν. Λάρισας και δυο σε ιδιωτικά εργαστήρια. Τέλος 2 κρούσματα αποτελούν επαφές κρούσματος άλλης γεωγραφικής περιοχής και εξετάστηκαν στο Γ.Ν. Λάρισας.

-Στην περιοχή του Βόλου
Καταγράφηκαν 3 νέο κρούσμα Covid -19.
2 κρούσματα αποτελούν στενές επαφές κρούσματος (14/10/2020) και προέκυψαν κατόπιν Ιχνηλατήσεως ενώ 1 ακόμη εξετάστηκε στο Γ.Ν. Βόλου κατόπιν συμπτωματολογίας.

-Στην περιοχή των Τρικάλων
Καταγράφηκαν 5 νέα κρούσματα Covid -19.
4 κρούσματα εξετάστηκαν σε ιδιωτικά εργαστήρια κατόπιν συμπτωμάτων και 1 ακόμη αποτελεί στενή επαφή κρούσματος (15/10/2020) και προέκυψε κατόπιν Ιχνηλατήσεως.

-Στην περιοχή της Καρδίτσας
Καταγράφηκαν 2νέα κρούσματα Covid -19.
1 κρούσμα δεν διαθέτει ενδείξεις επιδημιολογικής σύνδεσης και εξετάστηκε στο Γ.Ν. Λάρισας κατόπιν συμπτωμάτων ενώ 1 εξετάστηκε στο Γ.Ν. Καρδίτσας κατόπιν συμπτωματολογίας.