Εκπαίδευση για επιχειρήσεις κτηνοτροφίας – οπωροκηπευτικών

Διακόσιες σαράντα μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 7 χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ και Αλβανία) συμμετέχουν στο μάθημα e-learning για επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών.

Σε σχετική ανακοίνωση του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) αναφέρονται τα παρακάτω: «Το μάθημα e-learning είναι μέρος του έργου AGRO-START και εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Μολίζε (Ιταλία). Για να εξασφαλιστεί μια επιτυχής συμμετοχή, το μάθημα e-learning παρέχεται σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου. Είκοσι συμμετέχοντες έχουν επιλεχθεί και εκπαιδευτεί από κάθε συμμετέχουσα χώρα. Επίσης, 20 επιχειρηματίες από την Ελλάδα που έχουν επιλεχθεί από το ΕΚΕΤΑ – ΙΕΤΕΘ συμμετέχουν σε αυτό.

Το μάθημα e-learning βασίζεται σε μια κοινή προσέγγιση η οποία παρέχει τεχνογνωσία στους επιχειρηματίες, προκειμένου να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρει η Νότιο-Ανατολική οικονομική ζώνη και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες κατάρτισης:

-Επιχειρηματικότητα στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης
-Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την καινοτομία και την τεχνολογία
-Στρατηγικές για καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και τον εντοπισμό νέων ευκαιριών στην αγορά
– Εκπόνηση στρατηγικών διεθνοποίησης
– Συγκεκριμένες προκλήσεις ανά χώρα
– Αλλαγές της συμπεριφοράς των καταναλωτών (προαιρετικό)
-Αναφορές

Το μάθημα e-learning αποτελείται από θεωρητικά μέρη, πρακτικές ασκήσεις και αξιολόγηση του κάθε συμμετέχοντα. Ο συνδυασμός «θεωρία-πρακτική-εκπαιδευτής-αξιολόγηση» εξασφαλίζει την αφομοίωση του περιεχομένου του μαθήματος.

Μέσω του έργου AGRO-START, παρέχεται διαδικτυακό λογισμικό κατασκευής ιστοσελίδων συμπεριλαμβανομένου ενός οδηγού χρήστη που θα επιτρέψει στις ΜΜΕ να δημιουργήσουν τη δική τους ιστοσελίδα προκειμένου να αυξήσουν την προβολή τους στην αγορά και ως εκ τούτου, παρέχεται η προϋπόθεση για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό το εργαλείο προετοιμάστηκε από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Αγροτών της Απουλίας (Confagricoltura Puglia) στην Ιταλία.

Μέσω του λογισμικού κατασκευής ιστοσελίδων οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους ιστοσελίδα εύκολα και δωρεάν, προκειμένου να αυξηθεί η προβολή τους στην αγορά. Ο οδηγός θα είναι διαθέσιμος στα αγγλικά και στις γλώσσες όλων των εταίρων του έργου και το λογισμικό θα ενσωματωθεί στο δικτυακό τόπο του έργου».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα AGRO-START: http://www.agro-start-see.eu/.